Restaurering och byggnationer på Hägnan

På kommunens friluftsmuseum Hägnan i Gammelstad påbörjades en omfattande restaurering av byggnaderna våren 2022. På området ska även ett nytt personalhus byggas när det rötskadade Sunderbyhuset rivits.

På denna sida kan du läsa mer om restaureringarna, rivningen av Sunderbyhuset och nybyggnation av personalhuset.

Under fem år har totalt tio miljoner kronor öronmärkts till restaureringar och renoveringar av flera av friluftsmuseets byggnader.

Först ut blev Peri-Hanschagården där gårdsplanen dränerats, taket bytts och renoveringar gjorts invändigt under sommaren och hösten 2022. På kommunens nyhetssajt Vårt Luleå kan du läsa mer om renoveringen av Peri-Hanschagården. Länk till annan webbplats.

Under hösten 2022 byts taket på Lanthandeln samt Barnens ladugård. Renoveringarna av Lanthandeln kommer sedan forsätta under 2023 med bland annat byte av panel.

Sunderbyhuset är drabbat av mögel, röta och äkta hussvamp.

Rivning

Under sommaren 2022 vann rivningslovet för Sunderbyhuset på Hägnan laga kraft. Kommunen har även fått startbesked för rivningen som nu kommer göras under hösten 2022.

Bakgrund

Sunderbyhuset är ett timrat hus som står i utkanten av friluftsmuseets område, mot personalparkeringen. Sedan det flyttades till Hägnan år 2000 har det inte använts som museal byggnad.

Skador

När huset 2020 skulle byggas om till personalhus upptäcktes omfattande skador i form av äkta hussvamp, rötskador och mögelangrepp i timmerstommen. Något som troligen fanns redan innan huset flyttades till Hägnan.

Då bedömningen var att renoveringar, exlusive sanering av hussvampen, skulle kosta cirka fem miljoner kronor beslutade Luleå kommun att söka rivningslov för huset. När huset är rivet ska ett nytt personalhus byggas på samma plats efter beviljat bygglov.

Undersökningar

Sunderbyhuset har besiktats av två oberoende besiktningsföretag. Även en byggnadsantikvarie, en timmerman och kommunens upphandlade byggentreprenör har undersökt huset.

Vill du se besiktningsprotokoll eller liknande handlingar kontakta registratorn på mejladress kulturochfritid@lulea.se.

Skrivet om Sunderbyhuset

Här kan du läsa tidigare artiklar om Sunderbyhuset på kommunens nyhetssajt Vårt Luleå:

Förslag: Demontera och återbruka Sunderbyhuset Länk till annan webbplats.

Sunderbyhuset upp till nämnden Länk till annan webbplats.

Ja till rivning av Sunderbyhuset Länk till annan webbplats.

Rivningslov för Sunderbyhuset Länk till annan webbplats.

Arkitektskiss på nya personalhuset

I utkanten av museiområdet, vid personalparkeringen, ska ett nytt personalhus byggas efter att Sunderbyhuset rivits och kommunen fått bygglov för det nya huset. Där kommer kontor, mötesrum, omklädningsrum och andra lokaler finnas för Hägnans personal.

Huset ska byggas i samma stil som en Norrbottensgård för att smälta in i omgivningen.

Sidan uppdaterades den 12 januari 2023