Modernt arbetsplatsområde med unikt läge

Rutviks arbetsplatsområde

Rutvik arbetsplatsområde har ett strategiskt läge, kommer bli modernt och ska skapa arbetstillfällen när Luleå växer. Arbetsplatsområdet erbjuder ett unikt läge nära E4:an och väg 97. Det är en logistiskt attraktiv plats för företag som söker en plats med bra kommunikationsmöjligheter och en tätortsnära placering.

– Vi har stor efterfrågan på mark för verksamheter och arbetsplatser i Luleå kommun, särskilt intressant är mark i anslutning till goda kommunikationer. Nya verksamheter inom alla möjliga branscher växer i Luleå idag, till exempel nya industrier, verkstäder, kontor och underleverantörer. Rutvik är ett attraktivt område, där kommunen idag äger mark och har ett bra läge efter E4, med närhet till stan. Rutvik är även ett växande bostadsområde, med bra förskola och skola i byn, samt tillgång till lokalbuss, säger Carina Sammeli kommunalråd Luleå kommun.

Karta över Rutviks arbetsplatsområde

Tidplan

Tidplan gäller under förutsättning att detaljplan vinner laga kraft.

* Detaljplan Höst 2021 - Vår 2023

* Byggnation av gator & VA Vår 2023 - Vår 2025

* Tomtförsäljning Höst 2024