Vi byter VA-ledningar i Gammelstad

LUMIRE byter ut vatten- och avloppsledningar på Bärgarstigen och Slåttervägen i Gammelstad.

Kort fakta om projektet

Den tekniska livslängden och bäst före-datum för rören har gått ut- så det är dags att ta ett helhetsgrepp kring Bärgarstigen och Slåttervägen i Gammelstad. Även dagvattenledningarna kommer att ses över och nya dagvattenserviser kommer att dras fram till de flesta fastigheter.

Vi börjar vid Bärgarstigen och nästa år blir det Slåttervägen. Det kommer att bytas ut vatten- och avloppsledningar. Sedan är det dags att se till att återställningen blir som vi tänkt, och får fina, funktionella gator,

Här bygger vi

Tidplan

  • 2023: Byte av vatten- och avloppsledningar Bärgarstigen. Så fort tjälen släpper
  • 2024: Återställningsarbete på Bärgarstigen
  • 2024: Byte av vatten- och avloppsanläggningar Slåttervägen. Så fort tjälen släpper
  • 2025: Återställningsarbete på Slåttervägen

Tips till boende

Passa på att se över den egna servisen när vi ändå arbetar i området. De egna ledningarna kan vara uttjänta och det kan vara läge att kolla upp om det är tid för byte. Dagvatten och dränering får inte längre vara inkopplad på spillvattennätet, det är därför läge att se över så att det är kopplat rätt i fastigheten. 

Varje fastighetsägare ansvarar för sin egen servis. Tag kontakt med arbetsledaren för att höra hur arbetet fortlöper tidsmässigt och passa ihop det med eventuella egna abeten.

Spola upp extra vatten
Se till att ha vatten uppspolat i egna kärl hemma, det kommer att bli kortare stopp för vattenleveransen under vissa perioder

Bilder

Kartbild som visar de två inplanerade etapperna

Kartbild som visar de två inplanerade etapperna

Mer om projektet

Arbetet utföras djupt ner i marken, vi kommer mest troligt att använda schaktlådor. Vi räknar med att börja när tjälen släpper och avsluta arbetet för året innan tjälen kommer till vintern. Husen kommer besiktas och en vibrationsmätare kommer sättas upp för att kunna säkerställa hur vibrationer eventuellt påverkar. Därefter sker en efterbesiktning, allt för att kunna säkerställa om påverkan skett.

Nya dagvattenledningar kommer att läggas och dagvattenserviser kommer att dras fram till de flesta fastigheterna. Dagvatten och dränering får inte längre vara inkopplad på spillvattennätet, det är därför läge att se över så att det är kopplat rätt i fastigheten.

Lumire kommer att meddela förbindelsepunkt för dagvatten och därefter ska omkoppling för dagvatten och dränering till den nya dagvattenservisen ske inom två år. På Lumires hemsida finns mer information och en principskiss över dagvattenanslutning Länk till annan webbplats.

Hur kommer de boende att påverkas?

Arbetet genomförs för att det ska bli så lite störningar som möjligt, men det kommer att bli lite stökigt och dammigt. Ledningarna ligger djupt och mest troligt kommer hela vägbredden behöva nyttjas för att arbetet ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. Detta medför såklart en del störningar för de boende under vissa perioder.

Vi kommer att försöka se till att alla kan parkera sin bil på egen fastighet, men det kan komma vissa tidperioder då det behöver bli en annan lösning. Vi rekommenderar också att man ser till att ha vatten uppspolat i egna kärl hemma, det kommer att bli kortare stopp för vattenleveransen under vissa perioder då vi kopplar in serviser och arbetet går framåt. För större stopp eller avbrott kommer mer information via Lumire på sms till boende.

Vattnet kan blir brunt emellanåt, vilket upplevs otrevligt men inte är farligt – ett tips är att spola kallvatten en stund under uppsikt, för att vattnet återigen ska bli klart och fint. Skulle det hålla i sig en längre stund är det bra att höra av sig till LUMIRE.

Återställandet av gatorna

Gatan kommer att smalnas av, med en ny körbana på 5.5 meter. Syftet är att få högre säkerhet tack vare att människor kör saktare på en smalare gata. Dessutom får vi en bättre hantering för dagvattnet. Vi kommer att lägga asfalt och så in nytt gräs. Någon gång per säsong kommer gräset vid kanterna att slås av kommunen, det blir vanligt gräs som sätts. Det är också här brunnarna för att ta hand om dagvattnet finns, vilket gör att det blir en bra avrinning. Vi vill också undvika att det ska rinna in vatten när man lägger ny asfalt så vi kommer att behöva titta på vissa infarter för att det inte ska bli för brant.

Belysningen kommer också att bytas ut. Det kommer att bli nya lägen, fundament och kablar. Så långt som det är möjligt kommer vi att återanvända armaturerna.

Kontakt

LUMIRE
0920-25 09 00

Luleå kommun
Hans Callne
hans.callne@lulea.se
Kundcenter val 2, 0920-45 30 00

Nyheter

Sidan uppdaterades den 23 februari 2024