Vi planerar för förändring av Köpmantorget

Nu utreder vi vad som kan bevaras och vad som kan göras om till det bättre.

Kort fakta om projektet

Köpmantorget byggdes senast om 2013. Torgets nya utformning mottogs med blandade reaktioner från Luleåborna. Nu tar Luleå kommun ett omtag och vill utreda hur de tillsammans med verksamheter och fastighetsägarna kan skapa mer liv och rörelse på platsen. Tanken är inte att bygga om hela torget, men väl en en förändring.

Här vill vi förändra

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

  • Sommaren 2023: Dialog med medborgare
  • Våren 2023: Möten med affärsinnehavare och fastighetsägare
  • Hösten 2023: Rapport om läget ska vara klart

Bilder

Viktor wäppling landskapsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningenoch Josefin Bennet-Kjellsson affärsutvecklare Luleå Business Region arbetar tillsammans för utvecklingen av Köpmantorget

Viktor wäppling landskapsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningenoch Josefin Bennet-Kjellsson affärsutvecklare Luleå Business Region arbetar tillsammans för utvecklingen av Köpmantorget

Mer om projektet

Lyssna av tankar och reflektioner

Under våren och sommaren ska Luleå kommun tillsammans med Luleå Business Region träffa verksamheter, fastighetsägare och medborgare för att lyssna på deras tankar och reflektioner om torget.

Avsikten är dock inte att Luleå kommun ska bygga ett helt nytt torg utan man vill utreda vad som kan bevaras och göras om till det bättre.

Till hösten 2023 ska Luleå kommun och Luleå Business Region sammanställa resultatet i en rapport som ska ligga till grund för ett beslut om ett eventuellt fortsatt arbete av hur köpmantorget kan utvecklas.

Köpmantorget är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en långsiktigt attraktiv stadsmiljö som stödjer både handel och besöksnäringen. Det här arbetet är nödvändigt både ur ett säkerhetsperspektiv och för att höja attraktiviteten.

Kontakt

Viktor Wäppling, landskapsarkitekt
Kundcenter val 2, 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 20 september 2023