Elevhälsa, särskilt stöd

För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elevhälsan jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande. Det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.