Sjukhusskolan

Alla barn och ungdomar som ligger på sjukhus har rätt till undervisning. Sjukhusskolan vid Sunderby sjukhus är till för alla elever från årskurs ett till och med gymnasiet. Skolan har hela länet som upptagningsområde.

Sjukhusskolan ger möjlighet till undervisning, både enskild och i grupp.
Undervisningen anpassas efter elevens hälsotillstånd och följer skolans läroplan. Undervisningen planeras tillsammans med eleven utifrån elevens individuella utvecklingsplan och mentor i hemskolan.
Skolan samarbetar med Lekterapin i skapande ämnen som Bild och Slöjd.

Länken mellan hemskolan, barn och föräldrar

Vi som arbetar på Sjukhusskolan är utbildade speciallärare. Förutom att undervisa ansvarar vi för kontakten med barnets vårdnadshavare och hemskola, vi upprättar skolanamneser, gör vid behov skolbesök med mera. Vi ingår också i ett smärtteam som utreder och behandlar ungdomar med diffusa smärtsymptom.

Broschyr om Sjukhusskolan, Sunderby sjukhus

Sjukhusskolan
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå
0920-28 26 47

Sjukhusskolan ligger i nära anslutning till Barnhuset.

Speciallärare
Bo Eriksson
Mona Wiklund

Lärare
Hans Öhman

Rektor
Carola Tornberg, rektor Luleå kommun
0920-45 30 00