Kommunala aktivitetsansvaret

Har du avbrutit eller inte påbörjat dina gymnasiestudier och är mellan 16-19 år Kommunen har ansvaret att följa upp ungdomar mellan 16-19 år som inte går i gymnasiet (kommunala aktivitetsansvaret).

Vi kan erbjuda studie- och yrkesvägledning, hjälp med praktik, intressanta gruppaktiviteter, allt utifrån dina behov och önskemål. En praktik kan vara ett sätt att känna sig för inför ett framtida yrke men också en väg in på arbetsmarknaden.

Vi kommer ta kontakt med dig och din målsman för att få information om vad du gör idag samt tillfälle att få berätta på vilka sätt vi kan hjälpa dig tillbaka till studier eller ett arbete. Vi kontaktar er via brev eller telefon.

Är du ungdom eller målsman till en ungdom som avbrutit sina gymnasiestudier kan du ta kontakt med någon av oss för att boka en träff där vi kan berätta mer.

Annica Wennberg Larsson, arbetsmarknadskonsult 0920-45 48 86 annica.wennberg-larsson@amf.lulea.se

Marie Fredriksson, arbetsmarknadskonsult 0920-45 48 79 marie.fredriksson@amf.lulea.se

Läs mer om det kommunala aktivitetsansvaret här.öppnas i nytt fönster