Skolskjuts, busskort

Grundskoleelev

Elev i grundskola, förskoleklass till och med årskurs 9 har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts, från bostadens närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till:
•    färdvägens längd
•    trafikförhållanden
•    funktionshinder hos en elev
•    annan särskild omständighet
Mer om skolskjuts/busskort för elev i grundskola och förskoleklass

Gymnasieelev

Är du gymnasieelev och har minst 6 kilometer till skolan har du rätt till ett kostnadsfritt busskort. Har du inackorderingstillägg har du inte rätt till ett kostnadsfritt busskort.
Mer om elevresor/busskort för gymnasieelever

Särskoleelev

Går ditt barn i särskolan kan han/hon få skolskjuts om behov finns. Behovet av skolskjuts utreds av rektor.

Vid extrema väderförhållanden

Vid extrema väderförhållanden (oframkomligt väglag på grund av exempelvis halka, ymnigt snöfall eller extrem kyla) kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger därmed på vårdnadshavaren.

Var alltid uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar. På Länstrafikenlänk till annan webbplats och Luleå Lokaltrafik länk till annan webbplatsfinns aktuell information om trafikstörningar och eventuellt inställda linjeturer.

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

0920-45 30 00 

Minimera
För entreprenörer