Skolskjuts grundskoleelever

Elev i grundskola förskoleklass till och med årskurs 9 har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts, från bostadens närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till:
•    färdvägens längd
•    trafikförhållanden
•    funktionshinder hos en elev
•    annan särskild omständighet

Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun, grundskola
Ansök  om  skolskjuts för elev i grundskola, blankett

Avståndsgränser

För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara minst:

  • förskoleklass - årskurs 3: mer än 2 km
  • årskurs 4 - 9: mer än 3 km

Om du har mer än 2 km till hållplatsen från bostaden kan du få skolskjuts från bostaden.

Mätningen sker från bostadens tomtgräns till skolan efter närmsta gång- och cykelväg, avståndet mäts genom kommunens GIS-system.   

Vid val av annan skola

Elev som väljer annan skola än den kommunen anvisat måste ansöka om skolskjuts. Eleven kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts till den valda skolan om det inte medför en merkostnad jämfört mot den anvisade skolan.

I vissa fall krävs ansökan

Man behöver inte ansöka om skolskjuts om man går i den skola som kommunen har placerat eleven i och färdvägens längd överskrider avståndsgränserna i kommunens riktlinjer.

Skolskjuts på grund av andra orsaker, till exempel val av annan skola, växelvis boende, trafikförhållande, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Denna skjuts ansöker man alltid om.
Ansök  om  skolskjuts för elev i grundskola, blankett

Problem med busskortet?

Har du tappat ditt busskort eller har ditt busskort gått sänder? Då måste du göra en anmälan och du måste betala.

Skadat/borttappat busskort  Luleå  Lokaltrafik  (LLT)
Anmäl skadat/borttappat busskort  Länstrafiken (LTN)

För dig som har åker skolskjuts/har barn som åker skolskjuts

Viktig information dig som åker skolskjuts eller har barn som åker skolskjuts

Film: Att tänka på före resan

Film: Att tänka på under resan

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

0920-45 30 00