Elevresor, busskort gymnasieelever

När du börjar på gymnasiet får du ett kostnadsfritt busskort om du har minst 6 kilometer till skolan från din folkbokföringsadress. Har du inackorderingstillägg får du inte gratis busskort.

Avstånd

Kolla om du har rätt till kostnadsfritt busskortlänk till annan webbplats

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan, detta busskort behöver du inte ansöka utan det tilldelas per automatik om du uppfyller avståndskravet. 
Gymnasieelever har inte rätt till busskort vid växelvisboende. 

Har du inackorderingstillägg får du inget busskort.

Resebidrag

Om det saknas bussförbindelse för hela eller delar av resvägen, kan du få kontant resebidrag/reseersättning (fyrkantensgymnasier.se)länk till annan webbplats

Ansök om kontant resebidrag, blankett

Problem med busskortet?

Om du tappat ditt busskort eller om det blivit skadat och gått sönder, så måste du göra en anmälan och du måste betala. Information på någon av länkarna nedan.

Skadat/tappat busskort Luleå Lokaltrafik (LLT)

Anmäl skadat/borttappat busskort Länstrafiken (LTN)

Läsårskort LLT för läsår 2019/2020 upphör

Möjligheten att köpa subventionerat läsårskort för 2019/2020 hos LLT för 1700 kr upphör från skolstarten den 22 augusti. (Beslutat i Barn och utbildningsnämnden den 2019-04-24)

Luleå kommun hänvisar till Luleå Lokaltrafiks utbud av busskort för skolungdomar 7 - 19 år, se www.llt.lulea.selänk till annan webbplats

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

0920-45 30 00 

Mer information