Ansökan SFI

Villkor/Terms

Vuxenutbildningen i Luleå erbjuder SFI (Utbildning i svenska för invandrare) till dem som:

The adult education of Luleå offers SFI (Swedish tuition for immigrants) to those who:

  • är 16 år eller äldre/are 16 years or older
  • har fullständigt personnummer/have a complete personal code number
  • är folkbokförd i Luleå kommun/are registered in Luleå municipality

Viktig information till dig som har skyddat personnummer/identitet

Har du skyddat personnummer eller identitet ska du besöka Vuxenutbildningen för att göra din ansökan.

  • Personuppgifter registreras och hanteras i vuxenutbildningens studerandehanteringssystem för att kunna administrera dina studier och studieresultat.

    Personuppgifterna hämtas från folkbokföringsregistret och kan även lämnas till samverkande myndigheter. De kan också användas för statistik, men är då helt avpersonifierade.
  • Personal identity numbers are registered and used in our system in order to administrate your studies and results.

    Personal identity numbers are collected from the population register and can also be given to cooperation authorities. They may also be used for statistics, but will then be depersonalized.
  • Vid ogiltig frånvaro i 3 veckor skrivs eleven ut automatiskt. /Invalid absence for 3 weeks will result in the student being automatically discharged.
Ansökan/application
Här gör du din ansökan till Sfi/Make your application to SfiSkriv din e-post igen/type your e-mail again

Språk/language


Utbildningsbakgrund i ditt hemland
Syfte med studierna/Purpose of studies
Syfte med studierna/Purpose of studiesHar du läst Svenska tidigare?/Have you studie Swedish before?
Har du läst Svenska tidigare?/Have you studie Swedish before?


Önskar studera/wish to study
Önskar studera/wish to study


Distansstudier, krav/distance learning, requirements
Du måste ha datorvana, egen dator och ett arbete eller praktik.

Sidan uppdaterades den 29 februari 2024