Antagningsregler

Antagningsregler för behörighet till grundläggande och gymnasial utbildning samt särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasienivå.

För att vara behörig för gymnasial vuxenutbildning i Luleå

 • vara folkbokförd i Luleå kommun eller ha beslut om interkommunal ersättning från din hemkommun,
 • ha gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan eller från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
 • sakna kunskaper som utbildningen syftar till att ge, d v s inte läst kursen tidigare (du kan istället göra en prövning)
 • ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
 • ej vara inskriven vid kriminalvårdsanstalt

Du som läst yrkesprogram i den nya gymnasieskolan (Gy2011) har rätt att läsa kurser som ger behörighet för universitet eller högskola.

Om vi har fler sökande än antal platser så prioriterar vi enligt nedan

 1. Du som fortsätter studera enligt upprättad studieplan
 2. Du som behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.
 3. Du som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval
  a) högst grundskola
  b) 2-årigt gymnasium eller motsvarande
  c) 3-4 årigt gymnasium eller motsvarande
  d) Eftergymnasial utbildning

För platser med särskilda statsbidrag för yrkesvux prioriterar vi elever med svag ställning på arbetsmarknaden

 • äldre sökande som är aktiv på arbetsmarknaden
 • sökande med utländsk utbildning som ej är gångbar i Sverige
 • sökande med äldre utbildning
 • sökande med funktionsnedsättning
 • sökande med annat modersmål än svenska
 • unga sökande som läst teoretiskt program på gymnasieskolan

För att vara behörig för grundläggande vuxenutbildning

 • vara folkbokförd i Luleå kommun eller ha beslut om interkommunal ersättning från din hemkommun,
 • studera fr. o m andra halvåret det år du fyller 20 år (undantag kan göras från ålderskravet om det finns särskilda skäl)
 • sakna kunskaper som kursen du söker syftar till att ge, d v s inte läst kursen tidigare ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
 • ej vara inskriven vid kriminalvårdsanstalt

Kommunen ansvarar för att den som har rätt till utbildning på grundläggande nivå också får delta i sådan utbildning.

För att vara behörig för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

 • vara folkbokförd i Luleå kommun eller ha beslut om interkommunal ersättning från din hemkommun
 • ha en utvecklingsstörning eller har förvärvad hjärnskada.
 • studera fr. o m andra halvåret det år du fyller 20 år (undantag kan göras från ålderskravet om det finns särskilda skäl)
 • sakna kunskaper som kursen du söker syftar till att ge ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
 • ej vara inskriven vid kriminalvårdsanstalt

Kommunens ansvarar för att den som har rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå också får delta i sådan utbildning.

För att vara behörig för särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

 • vara folkbokförd i Luleå kommun eller ha beslut om interkommunal ersättning från din hemkommun
 • ha en utvecklingsstörning eller har förvärvad hjärnskada.
 • ha slutbetyg från gymnasiesärskolan eller studera fr. o m andra halvåret det år du fyller 20 år (undantag kan göras från ålderskravet om det finns särskilda skäl)
 • sakna kunskaper som kursen du söker syftar till att ge
 • ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
 • ej vara inskriven vid kriminalvårdsanstalt

Om vi har fler sökande än antal platser i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, prioriterar vi enligt nedan:

 1. Du har inte tidigare deltagit i motsvarande utbildning
 2. Du önskar fullfölja dina studier enligt en upprättad studieplan
 3. Du önskar fullfölja studier som du har påbörjat inom gymnasiesärskolan
 4. Du behöver utbildningen för ditt nuvarande eller planerade arbete

Antagningsregler till SFI, Utbildning i svenska för invandrare/ Admission rules for education in Swedish for adult immigrants

Villkor/Terms

Vuxenutbildningen i Luleå erbjuder SFI (Utbildning i svenska för
invandrare) till dem som: /The adult education of Luleå offers SFI
(Swedish tuition for immigrants) to those who:

 • Är 16 år eller äldre/Are 16 years or older
 • Har fullständigt personnummer/Have a complete personal code
  number
 • Är folkbokförd i Luleå kommun/Are registered in Luleå municipality

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023