Specialpedagogiska teamet

Här är några exempel på stöd som du kan få när du studerar på Vuxenutbildningen.

Du kan få hjälp med:

  • studieteknik
  • inlästa läromedel
  • egen nedladdning av talböcker
  • information om alternativa lärverktyg t.ex. talsyntes och appar
  • intyg för körkort
  • läsförståelsestrategier
  • skriftlig/muntlig framställning
  • anpassningar av lärmiljön

Kontakta oss för mer information

Sidan uppdaterades den 15 december 2023