Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning för vuxna

Utbildningen är en frivillig skolform - för dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada

 • Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ditt dagliga liv
 • Du planerar studierna tillsammans med din lärare
 • Du kan läsa en eller flera gånger i veckan, max 5 timmar i veckan
 • Undervisningen sker i liten grupp eller enskilt
 • Du studerar i din egen takt

Anpassad utbildning på grundläggande nivå

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Teknik samt kurs i datorkunskap
 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Anpassad utbildning på gymnasial nivå

Särskild utbildning för vuxna motsvarar den utbildning som ges inom anpassad utbildning på gymnasienivå.

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Teknik samt kurs i datorkunskap
 • Service och bemötande
 • Körkortsteori - kortare genomgångar, och enskilt arbete med körkortsfrågor på datorn, där eleverna får hjälp med att förstå ord och begrepp inom området.

Korta kurser

Korta kurser 10-15 timmar.

 • Datakurs grund
 • Lärlingsintroduktion

Sidan uppdaterades den 2 april 2024