Tandsköterska

Yrket passar dig som vill arbeta med mycket patientkontakt och som trivs med att både arbeta självständigt och i team. Du behöver vara lyhörd, flexibel, ha empatisk förmåga samt inte vara rädd för att använda tekniska hjälpmedel. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och kommunikationsförmåga.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet och du har goda möjligheter till jobb i stora delar av landet. Som tandsköterska har du en viktig roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare och tandhygienister. Du kan också arbeta självständigt med egna patienter.

Många tandsköterskor arbetar delegerat vilket innebär att tandläkaren överlåter arbetsuppgifter till en tandsköterska. Att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar är exempel på delegerade arbetsuppgifter som du kommer få lära dig under utbildningen.

När du arbetar inom tandvården behöver du arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Det innebär bland annat att du ska kunna använda skyddshandskar och ha kortärmade arbetskläder. Om du har kontaktallergi får du gärna kontakta oss för mer information då du som tandsköterska kan komma i kontakt med olika material. Här kan du läsa mer basal hygien i vård och omsorg. Senaste version av SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Tidigare studerande och arbetsgivare berättar om utbildningen

Se filmen där tandsköterskan Aref Rahimi och Jonas Thörnqvist, chef för Folktandvården i Norrbotten, berättar mer om utbildningen.

Ansökan

Sista ansökningsdag till yrkeshögskolan är den 31 maj och sista dag att komplettera med betyg är 19 juni.

Utbildningslängd

Utbildningen är 325 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng. Utbildningen är 65 veckor lång exklusive sommaruppehåll.

Studieform

Utbildningen är en distansutbildning med cirka 5 närträffar på plats i Luleå. Kostnader för resor och boende vid närträffar står du själv för. Utbildningen har vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Lektioner kan vara både inspelade och livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid för att kunna delta i undervisningen. Totalt 16 veckor av utbildningen är förlagda till en eller flera tandvårdskliniker där du genomför LIA-kurserna. LIA står för Lärande i Arbete och syftar till att låta dig praktisera dina kunskaper. LIAn kan du vanligtvis genomföra på din hemort.

All kommunikation och undervisning sker via lärplattformen Teams. Som studerande behöver du ha tillgång till dator, headset och webbkamera. Kamera och headset finns att låna via skolan. Som studerande hos oss får du även tillgång till Officepaketet.

Behörighet

För att vara behörig behöver du uppfylla kravet om grundläggande behörighet, vilket innebär att du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Motsvarande kan vara slutbetyg, intyg från allmän kurs på folkhögskola eller en utländsk gymnasieexamen.

Utöver den grundläggande behörigheten behöver du också ha godkända betyg i kurserna:

 • engelska 5
 • svenska 2 alternativt svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

Grundläggande behörighet via reell kompetens:

Om du formellt saknar grundläggande behörighet kan du ändå vara behörig via reell kompetens. Om du uppfyller följande krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

 • Svenska/Svenska som andra språk 1 eller Svenska/Svenska som andra språk A
 • Engelska 5 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
 • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.


Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara:

 • Anställning
 • Eget företag
 • Vård av barn eller annan person
 • Värnpliktstjänstgöring

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.
Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet. Du behöver dock bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din arbetslivserfarenhet. Observera att detta endast ger dig grundläggande behörighet. Du behöver fortfarande styrka särskild behörighet med betyg eller intyg.

Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Urval

Om vi får fler behöriga sökande än vad vi har platser görs ett urval via ett digitalt urvalsprov som testar din studieförmåga.

Examensbenämning: Efter slutförd utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som tandsköterska.


Tandvårdens verksamhet och organisation, 15 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat och hur bakomliggande regelverk styr verksamheten. Vidare behandlar kursen hur de olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköterskan har i det större sammanhanget.

Etik, bemötande och kommunikation, 15 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga.

Anatomi, anestesi och farmakologi, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar huvudets och halsens anatomi. Vidare behandlar kursen användandet av sedativa och anestetiska läkemedel som används inom tandvård samt träning i injektionsteknik

Material, miljö och hantering av farligt avfall, 20 yrkeshögskolepoäng

Kursen ska ge kunskap om material och hantering av farligt avfall inom tandvården. Vidare ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material samt instrument inom tandvården och hantering av dessa.

Odontologi 1, 40 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar kariologi, endodonti, och parodontologi. Vidare tar kursen upp oral radiologi och assistans vid tandvårdsbehandlingar.

Odontologi 2, 30 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi samt orofaciala symtom. Vidare tar kursen upp assistans vid tandvårdsbehandlingar.

Oral hälsa 1, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför.

Oral hälsa 2, 30 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar arbetet med oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför. Kursen är en fördjupning av innehållet i Oral hälsa 1.

Vårdhygien och smittskydd, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar ansvarsfördelning samt regler och metoder för god vårdhygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Lärande i arbete 1, 15 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar rutinmässiga arbetsuppgifter på en tandvårdsklinik så som till exempel hygienrutiner. Vidare ger kursen erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar och överblick över arbetet i tandvårdsteamet med alla dess yrkeskompetenser.

Lärande i arbete 2, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete och är förlagd till tandvårdsklinik. Vidare ger kursen erfarenhet av att assistera vid behandlingar, att informera om munhygien samt medverka vid och utföra profylaktiska behandlingar.

Lärande i arbete 3, 40 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar assistans vid tandvårdsbehandlingar och teamtandvård på tandvårdsklinik. Innehållet är delvis en fördjupning av innehållet i Lärande i arbete 2.

Examensarbete, 20 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna

Sidan uppdaterades den 9 februari 2024