Snöröjning

Vår ambition är att ha Sveriges bästa vintervägar. När det snöar jobbar vi ibland dygnet runt. På en säsong förflyttar vi mer än 4 miljoner kubikmeter snö. Det är inte lätt att vara överallt samtidigt. Vi tackar för din förståelse.

Startkriterier snöröjning

Beslut togs den 30 maj av infrastruktur- och servicenämnden om avsteg från gällande servicedeklaration. Avsteget gäller ändrad utkallningsnivå för bostadsgator till 4-6 cm snö under säsongen 2024/2025.

Syftet är att förbättra framkomligheten på Luleås bostadsgator och förslaget kommer att utvärderas och ligga till grund för ny servicedeklaration och ny upphandling för snöröjningen 2026.

Beredskap

Under perioden 1 november-15 april har vi personal i beredskap för detta dygnet runt. Det är beredskapschefen som kallar ut till plogning och maskinförarna har då en timme på sig att komma på plats och starta jobbet.

Att ploga alla gator efter snöfall tar cirka tio till tolv timmar, men snöröjningsarbetet avslutas först ett par dagar efter själva plogningen.

Vid långvariga och ymniga snöfall krävs omfattande resurser för att få ordning på våra gator.

Öppnar 14 november 2023
Öppettider måndag - fredag: 07:00 - 16:00

Har ni behov av att tippa snö på snötippen på Porsön kan ni kontakta produktionsledaren Angelica Nilsson ( 0920-45 30 00 val 2) för ett passerkort.

Kortet är kopplat till en debiteringsfunktion där ni faktureras efter hur många lass ni har kört in. Det faktureras vid säsongens slut, det vill säga till våren.

Priser 2023/2024:

 • Flakvolym 20-30m3,  169kr / inpassage
 • Flakvolym >30m3, 201kr / inpassage

När gatan blir ojämn och spårig på grund av packad snö och is gör vi en isrivning på de mer trafikerade vägarna.

På bostadsgator utför vi isrivning endast under vårvintern.

Kommer ni att ploga smalare gator i år än tidigare år?
Nej! Så länge det går att trycka ut plogvallarna kommer gatorna att ha samma bredd som tidigare. Vårt mål är att gatorna ska vara fem-sex meter breda när det inte går att trycka ut mer snö i plogvallarna. Periodvis kan det på vissa gator hända att bredden går ned till fyra meter, men det är endast under kortare perioder.

Vart vänder jag mig för att få hjälp med att skotta infarten?
Vår ordinarie plogningsverksamhet har inte möjlighet att ta på sig portöppning för privatpersoner. Vi rekommenderar att du kontaktar någon av de privata entreprenörerna, pratar med dina grannar eller kanske söker på internet, "portöppning Luleå".

Varför har ni bara plogat en del gator och inte alla?
Det finns olika startkriterier för när plogning ska sättas igång. Se ovan.

Varför har ni inte kommit och plogat ännu, trots att det har kommit många centimeter snö?
Det är olika startkriterier för plogning, se ovan. Därtill måste vi ta hänsyn till vilken tid på dygnet det är, vad väderprognosen lovar, vilken temperatur det är, om det blåser mycket med mera. Från utkallning tills plogsvängen är klar tar det minst 11 tim. Några får plogat tidigt och några blir sist, det kan vi inte undvika.

Grannen får nästan inget men vi på den här sidan av gatan får alltid mycket mer snö.
Detta problem uppstår enbart på smala bostadsgator där plogen är större än halva gatan och det måste därför bli mer snö på en sida. Då det blåser mycket och snön driver blir det än mer påtagligt. Det är också en naturlig skillnad beroende var du bor på gatan. Hörn och innerkurvor får alltid mer snö i infarterna.

Hur ser plogningens prioriteringen ut, vilka gator tas först respektive sist? Hur länge tar det innan det är klart?
Vid snöfall/halka prioriteras våra gång- och cykelvägar och hela bredden sandas. Särskild vikt läggs på att få säkra skolvägar.

På huvudgatorna sandas normalt bara korsningar, rondeller, kurvor, backar och busshållplatser. Vid rätta temperaturer kan salt användas som komplement.

Bostadsgatorna sandas endast vid extrem halka.

Plogmarkeringspinnar, var får jag tag på sådana?
Röda plastplogpinnar med reflexer finns att köpa inom bygghandeln. Tänk på att sätta dem vid det ni vill markera upp, inte vid asfaltkanten för då blir de bortplogade.

Jag har fått en plogskada på min brevlåda/staket/häck - vad gör jag?
Om en olycka sker och något blir skadat så anmäl detta till kommunen på 0920-45 30 00. Vi kommer då förbi och försöker besikta skadorna. Är det omöjligt att se omfattningen på grund av för mycket snö måste det vänta till april-maj när det tinat fram. Om ni får någon ersättning eller om skadan åtgärdas avgörs från fall till fall.

Ett krav för att få brevlådan ersatt är att den stod på tomtgräns eller minst 1,5 meter från asfaltkanten. För ersättning av buskar, häckar och staket så gäller att de ska stå innanför tomtgräns. Staket ska också vara i bra skick och byggda för att tåla en rimlig mängd snö.

Snön som var på gatan är nu plogad framför min infart. Är detta rätt?
Ja, kommunen öppnar inga infarter vid vanlig plogning (det finns inte nog med resurser, skulle ta för lång tid och kosta orimliga pengar). Vid isrivning av bostadsgator som normalt sker varje vår i februari/mars följer det däremot alltid med en traktor som öppnar alla infarter.

Hur tar jag reda på om man sandat/plogat den väg eller gc-väg jag tänker använda?
I dagsläget finns det tyvärr ingenstans att ”gå in” och kolla aktuell status på var det är nysandat eller nyplogat. Vi jobbar på att lägga ut aktuell driftinformation via Luleå kommuns webb- och facebooksida. Det som alltid gäller är att gång- och cykelvägar samt buss och matargator alltid kommer att åtgärdas först, lägst prioritet har bostadsgatorna.

Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning i Luleå. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar.

Följande insatser kan alla hjälpa till med:

 • Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen kan skadas av nedfallande föremål.
 • Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt.
 • Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt. Inte i vägområdet, på plogvallar eller hos grannen. Detta gäller även vid beställd portöppning.
 • Märk tydligt upp låga staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar.
 • Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade innanför tomtgränsen eller minst 1,5 meter från asfaltens kant.
 • Klipp och ansa träd och buskar som växer på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns.
 • Parkera inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata. Fordon och cyklar som avsevärt försvårar snöröjningen eller är felparkerade kan komma att flyttas.

Här erbjuder vi gratis sand för fastighetsägare

 • Logementsgatan Lulsundet
 • Lulevägen 14-16 i Gammelstad (gamla brandstationen)
 • Kängsövägen, på ÅVS Råneå
 • Antnäs ÅVS, vid Hockeyplan
 • Måttsund Kläppenvägen

Om du skulle undra över något eller känna dig missnöjd med vinterväghållningen så är du välkommen att kontakta oss. En felanmälan kan du göra på flera olika sätt, välj vad som passar dig bäst.

Kundtjänsten - kan svara på frågor och ta emot felanmälan.
Kundcenter är bemannad måndag till fredag mellan 8.00-17.00 .
Telefon: 0920-45 30 00

Fyll i en felanmälan dygnet runt.

Det händer tyvärr att maskinerna orsakar skador på staket, brevlådor mm vid snöröjning. Felplacerade brevlådor ersätts inte.

Om du är fastighetsägare, tänk på att omgående meddela oss om en skada inträffat. Vi utför då en besiktning och sedan kan vi komma överens om en åtgärd.

Sidan uppdaterades den 10 juni 2024