Förtroendevalda revisorer

Kommunrevisorerna nomineras av partierna och väljs av kommunfullmäktige. Alla partier med mandat i fullmäktige är representerade i kommunrevisionen i Luleå kommun, som därigenom har nio kommunrevisorer.

Rolf Höglund, ordf

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Stadsbyggnads- Miljö och byggnämnden, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå kommunföretag AB, Luleå Miljöresurs AB, Visit Luleå AB (fram till bolaget övergår till Luleå Business region AB)

Lars Lassinantti, vice ordf

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Luleå Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Lunet AB, Bioenergi i Luleå AB, Lulekraft AB, Luleå Business Region AB

Lars Anehagen

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Valnämnden, LuleBo AB

 

Folke Sundberg

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Luleå Hamn AB

 

Bernt Johansson

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Stadsbyggnads- Miljö och byggnämnden

Revisor Åke Wallin

Åke Wallin  

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Socialnämnden

 

Revisor Åke Wallin

Ove Bucht

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Fritids- och kulturnämnden, Nordiskt flygteknikcentrum AB

 

Josef Esberg

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden

Robert Edin

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden

Christer Johansson

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Fritids- och kulturnämnden

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2021