E-nämnden

Kommunerna i Norrbotten ingår i en gemensam nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället, kallad Norrbottens e-nämnd.

De kommuner som samverkar genom Norrbottens e-nämnd är, Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun. Luleå Kommun är värdkommun för nämnden.

Att med medborgarens fokus och med verksamhetens behov som utgångspunkt stödja kommunerna i Norrbotten för en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitalisering.


Norrbottens e-nämnd har kommit till för att förverkliga regeringens intentioner för e-samhälle, vilken pekar ut tre övergripande mål:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för:

  • att minska kostnader för initiativ som kan ske gemensamt
  • att säkra kompetensförsörjning
  • att effektivare utnyttja resurser genom samverkan
  • att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitalisering
  • att implementera intentionerna i den nationella strategin för e-samhället

På sikt kan verksamhetsområdet utökas till ytterligare områden där IT utgör verksamhetsstöd om så önskas.

Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att kommunerna får ekonomiska fördelar, kvaliteten i verksamheten ökar och möjlighet till utveckling blir bättre.

Norrbottens e-nämnd består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare.

Kontaktpersoner

Funktionsbrevlåda
enamnd@lulea.se

Adam Kjellgren
Samordnare
076-13 55 872
Adam.kjellgren@lulea.se

Robert Karlsson
Verksamhetsutvecklare e-tjänster
072-71 50 554
Robert.karlsson@lulea.se

Bengt Nilsson
Förvaltningsledare ekosystem socialtjänsten
076-13 36 195
Bengt.nilsson@lulea.se

Agnes Lundgren
ekosystem socialtjänsten
073- 804 92 49
Agnes.lundgren@lulea.se

Adress

Postadress:
Luleå kommun
Norrbottens e-nämnd
971 85 Luleå

Besöksadress:
Residensgatan 18
971 87 Luleå


2023

3 mars 2023, 13:00 - 17:00

22 juni 2023, 09:00 - 11:00

12 oktober 2023, Heldag

20 december 2023, 13:00 - 15:00

Har du frågor angående e-nämndens protokoll eller bilagor kan du vända dig till e-nämndens samordnare.

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna p g a Personuppgiftslagen (PUL). Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar nämnden.


Ledamöter

E-nämnden har 14 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Ordinarie ledamöter:

Namn

Kommun


Isak Utsi (S)

Arjeplog

Vice ordförande

Lars Forsgren (S)

Arvidsjaur


Lena Goldkuhl (S)

Boden


Stefan Kostenniemi (S)

Gällivare


Nina Waara (S)

Haparanda


Per-Jonas Parffa (MP)

Jokkmokk


Maud Lundbäck (S)

Kalix


Mikael Lundström (S)

Kiruna


Fredrik Hansson (S)

Luleå

Ordförande

Ulrica Hammarström (S)

Pajala


Kata Nilsson (S)

Piteå


Rikard Granström (S)

Älvsbyn


Niclas Hökfors (S)

Överkalix


Henry Barsk (FS)

ÖvertorneåErsättare:

Namn

Kommun

Erik Grähs (V) (2022)

Arjeplog

Marcus Lundberg (S)

Arvidsjaur

Erika Sjöö (SJVP)

Boden

Henrik Ölvebo (MP)

Gällivare

Bertil Segerlund (C)

Haparanda

Henrik Blind (MP)

Jokkmokk

Roland Nordin (M) (2022)

Kalix

Mats Taaveniku (S)

Kiruna

Samuel Ek (KD)

Luleå

Peter Ericsson (KD)

Pajala

Patric Lundström (S)

Piteå

Margareta Lundberg (M)

Älvsbyn

Susanna Karlsson (S)

Överkalix

Anders Wälivaara (KD)

Övertorneå


Här hittar för E-nämndens verksamhetsplan, principer för samverkan och bilagor.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsplan 2022 .pdf Pdf, 383.8 kB. 383.8 kB 2022-06-22 16.06
Principer för samverkan.pdf Pdf, 416.9 kB. 416.9 kB 2022-06-22 16.06
Avrop och avtalsuppföljning ramavtal.pdf Pdf, 151.4 kB. 151.4 kB 2022-06-22 16.08
Checklista upphandling.pdf Pdf, 96.5 kB. 96.5 kB 2022-06-22 16.06
DCBD förvaltning.pdf Pdf, 194.3 kB. 194.3 kB 2022-06-22 16.06
Förvaltning E-arkiv.pdf Pdf, 221.5 kB. 221.5 kB 2022-06-22 16.06
Förvaltningsmodell e-tjänsteplattform.pdf Pdf, 373 kB. 373 kB 2022-06-22 16.06
Förvaltningsstruktur SOC.pdf Pdf, 356.3 kB. 356.3 kB 2022-06-22 16.06
Process Norrbottens e-nämnd.pdf Pdf, 326.1 kB. 326.1 kB 2022-06-22 16.06
Reglemente för gemensam nämnd 130225.pdf Pdf, 208.3 kB. 208.3 kB 2022-06-22 16.06
Räddningstjänsten förvaltning.pdf Pdf, 140.5 kB. 140.5 kB 2022-06-22 16.06
Samverkansavtal för gemensam nämnd 2016-02-10.pdf Pdf, 379 kB. 379 kB 2022-06-22 16.06

Sidan uppdaterades den 2 februari 2023