Politiska nämnder

En nämnd är det yttersta beslutsorgan som får sitt ansvarsområde definierat av kommunfullmäktige. Nämnden består av ett varierande antal förtroendevalda politiker. Nämnden beslutar om övergripande mål för ett kommunalt verksamhetsområde samt om hur budgeten ska fördelas.

Politiskt tillsatta nämnder finns för förvaltningsverksamhet som bedrivs i skola, social omsorg, fritid, kultur, miljö, räddningstjänst, hamn samt stadsbyggnad. Även överförmyndar- och valnämnder finns med särskilda uppdrag.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2023