Ett foto av Norra hamn i Luleå på sommaren

Valnämnden

Valnämnden, i varje kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att valnämnden utser röstmottagare som arbetar i vallokalerna på valdagen, ser till att det finns lämpliga vallokaler och räknar preliminärt antalet röster för varje parti på valnatten.

Protokoll

Har du frågor angående valnämndens protokoll eller bilagor kan du vända dig till kommunstaben, tel: 0920-45 30 00 eller kommunstaben@lulea.se.

Ledamöter i valnämnden

Valnämnden har 9 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. De tillsätts av kommunfullmäktige. Nina Berggård (V), ordförande och Lars Pohjanen (C), vice ordförande

Sidan uppdaterades den 2 oktober 2023