Press- och informationsmaterial

Välkommen till Luleå kommuns pressrum! Här hittar du pressmeddelanden, pressinbjudningar och presskontakter. Kontaktuppgifter till Luleå kommuns ledande personer hittar du till höger.

Pressmeddelanden

 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 22 oktober 18 ärenden, bland annat två förslag om en mer enhetlig organisation för kommunens rådsstruktur och vänortsarbete.
  Publicerat 2018-10-17
 • Satsningar för Luleås tillväxt fortsätter

  Satsningar i utbyggnad av va-nätet, nya bostads- och arbetsplatsområden samt en förstärkning för att ta fram och planera framtida bostads- och arbetsplatsområden – Det är grundpelarna till strategisk plan och budget 2019–2021 som budgetberedningen behandlar den 23 oktober.
  Publicerat 2018-10-17
 • Härbärget öppnar i november

  Lulsundsgatan 44 blir ny adress för Luleå kommuns härbärge med plats för tillfälligt hemlösa som vistas inom kommunen. Härbärget är öppet under årets kalla årstid till och med 30 april.
  Publicerat 2018-10-16
 • Vård- och omsorgscollage

  En av våra främsta välfärdsarbetare, undersköterskan,  uppmärksammas i hela Sverige nästa vecka. Vård- och omsorgscollage är en kostnadsfri föreläsningsserie, 15-19 oktober, i stadshusets  essionssal, för dig som är barnsköterska, personlig assistent,  stödassistent, skötare, undersköterska eller allmänt intresserad.
  Publicerat 2018-10-12
 • Vuxenutbildningen i Luleå får cirka 500 000 kr i EU-medel

  Vuxenutbildningens El- och automationsingenjör i Luleå har som enda svensk utbildning fått EU-medel i ett internationellt projekt. Tillsammans med lärosäten i sex andra länder ska de ta fram utbildningsmaterial som höjer kvalitén på utbildningar inom energiområdet.
  Publicerat 2018-10-12
 • Östra Länken drar västerut

  Sedan augusti då Östra Länken invigde sin tredje etapp med den nya pumpstationen vid Mjölkuddsbanken har det varit ganska lugnt längs vägarna i området. Men nu startar maskinerna igen och Luleås gigantiska VA-arbete fortsätter. – Nu är alla beslut tagna och det är dags för oss att sätta spaden i jorden för nästkommande etapp i projekt Östra Länken, säger Luleå kommuns projektledare Ingvar Mosesson.
  Publicerat 2018-10-11
 • Luleå kommun möter morgondagen med framtidsrapport

  Arbetsgruppen för Luleås ekonomi och digitalisering är i sluttampen av sitt uppdrag med att ta fram en rapport som ska presenteras i slutet av året. Kommunen står inför en rad stora utmaningar och möjligheter under de kommande åren, precis som resten av kommunsverige.
  Publicerat 2018-10-11
 • IVO yrkar på 2,4 miljoner i vite för Luleå kommun

  Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) anser att Luleå kommun inte ordnat bostäder inom skälig tid enligt LSS. Vite på drygt 2,4 miljoner kr har sammantaget godkänts av Förvaltningsrätten i fyra olika domslut.
  Publicerat 2018-10-10
 • Invigning av världens nordligaste elbusslinje

  Välkommen till invigning och busstur med Luleås första elbussar
  Publicerat 2018-10-10
 • Mer liv och rörelse vid Luleå kommuns fritidsgårdar

  Ung i Luleå vill inspirera fritidsgårdsbesökarna, 13-16 år, i Luleå till en mer aktiv fritid och på långsikt bidra till en bättre folkhälsa. Därför startar de i dag ett nytt ettårigt folkhälsoprojekt, Ett helt liv i rörelse, vid Luleå kommuns fritidsgårdar.
  Publicerat 2018-10-09
 • Bergets förskola rivs och byggs upp

  Under rivningsarbeten på Bergets förskola på Skurholmen har en fördjupad utredning gjorts för att bedöma förutsättningarna att renovera förskolan. Där kan konstateras att förutsättningarna väsentligt avviker från ursprunget. Detta sammantaget leder till att Luleå kommun bedömer att riva och bygga nytt istället för renovering är den mest ekonomiskt fördelaktiga och kostnadseffektiva lösningen.
  Publicerat 2018-10-08

Om Luleå kommun

Det händer mycket i Luleå och i den kommunala organisationen. Luleå kommun har drygt 6 500 anställda och är Norrbottens näst största arbetsgivare. Kommunen står för en stor del av samhällsservicen till medborgare och företag. Hela kommunkoncernen omsätter över sex miljarder kronor årligen.

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden