Press- och informationsmaterial

Välkommen till Luleå kommuns pressrum! Här hittar du pressmeddelanden, pressinbjudningar och presskontakter. Kontaktuppgifter till Luleå kommuns ledande personer hittar du till höger.

Pressmeddelanden

 • Öppet Forum – Nya Stadsparken i Luleå

  Luleå stad fyller 400 år 2021 och det ska firas! Den största presenten till Luleåborna blir en ny, upprustad stadspark. Forumet öppnas av kommunalråd Niklas Nordström och blir därmed startskottet för det förberedande arbetet inför firandet av Luleå 400 år.
  Publicerat 2018-12-11
 • Hög planberedskap för bostäder i Luleå

  Luleå kommun har hög planberedskap för bostäder och står sig väl när det gäller hur lång tid det tar att planlägga. Det visar Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser för detaljplaneområdet där Luleå ingår i kommungruppen större städer.
  Publicerat 2018-12-11
 • Breakdance-SM och kulturplan på sista mötet för kulturnämnden

  På torsdag sammanträder kulturnämnden och på dagordningen står bland annat bidrag till Breakdance-SM i Luleå, Kulturplan 2019-2020 och ändrade öppettider på Råneå bibliotek.
  Publicerat 2018-12-11
 • ung kvinna

  Ny tv-serie om de ungas Luleå

  Nu har ”XOXO Luleå” premiär, en serie kortfilmer om Luleå, riktad mot en ung publik. Två av huvudpersonerna i serien är bland annat Malin Åsén och Sakib Chowdhury som fick i serien testar allt från jetplan till Raised Fist replokal. – Om vi ska få fler unga att vilja flytta till Luleå måste vi kommunicera med dem i deras kanaler, säger kommunikationschef Roger Jönsson.
  Publicerat 2018-12-07
 • Bra skolresultat i Luleås grundskolor

  Luleå hamnar högt inom de flesta områden i den årliga jämförelsen av landets grundskolor som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Däremot är det fortsatt stora skillnader i resultat mellan olika elevgrupper, kopplat till exempelvis föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund.
  Publicerat 2018-12-06
 • Avgifter, näringsliv, löneökningar

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sammanlagt tio ärenden. Bland annat ställde sig utskottet bakom nya riktlinjer och avgifter inom socialförvaltningens verksamheter.
  Publicerat 2018-12-03
 • Pressmeddelande inför miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 4 december

  Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 4 december sammanlagt 21 ärenden.
  Publicerat 2018-12-03
 • Trygg och nära vård i hemmet med digital teknik

  I Luleå kommuns hemsjukvård ska nya arbetssätt provas med stöd av digital teknik. Projektet, som finansieras av Vinnova, genomförs tillsammans med Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Centrumbildningen för Innovation och eHälsa EIC samt olika företag.
  Publicerat 2018-11-30
 • Vägen mot en effektivare socialförvaltning 2019

  Vägen mot en effektivare socialförvaltning 2019
  Alla förvaltningar i Luleå kommun har fått uppdraget att se över sin verksamhet för 2019 för att bidra till kommunens mål att få en budget i balans.  – Inom socialförvaltningen ska vi se till att både gasa och bromsa vid rätt tillfälle så att vi styr rätt när det gäller att erbjuda välfärd med god kvalitet, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

  Publicerat 2018-11-29
 • Fyrens övergångsplatser trappas ner successivt

  Fyren har idag 18 platser för äldre personer som väntar på ett vård- och omsorgsboende. Under 2019 ska platserna stängas i takt med att alla äldre får plats på annat boende. – För att klara stängningen så stärker vi hemtjänsten med resurser från vård- och omsorg, säger Anna Fors, verksamhetschef.
  Publicerat 2018-11-28
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 29 november 17 ärenden. Däribland ombyggnad av Stadsparken, vattentorn i Sörbyarna samt detaljplan för Norra hamn.
  Publicerat 2018-11-26

Om Luleå kommun

Det händer mycket i Luleå och i den kommunala organisationen. Luleå kommun har drygt 6 500 anställda och är Norrbottens näst största arbetsgivare. Kommunen står för en stor del av samhällsservicen till medborgare och företag. Hela kommunkoncernen omsätter över sex miljarder kronor årligen.

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden