Klimatneutralt Luleå 2040

År 2040 ska Luleå inte ha någon påverkan på klimatet. Hur tar vi oss dit? Forskningen visar att det är väldigt bråttom att hejda jordens uppvärmning, men att det går.

Kommunens klimatmål

Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 1,1 grader celsius. Det är viktigt att ökningen inte stiger över 1,5 grader, för att behålla möjligheten till en framtid där vi kan producera mat och leva tryggt. För att uppnå det behöver världen minska utsläppen i snabb takt.

Kommunens mål är att Luleå som ort inte ska ha någon påverkan på klimatet år 2040. Det innebär att allt som försiggår inom kommunens gränser ska ske utan att orsaka tillskott av växthusgaser till atmosfären.

Läs mer om kommunens hållbarhetsmål.

Strategiskt klimatarbete

Luleå kommun arbetar strategiskt med klimatfrågan främst genom att minska klimatpåverkande utsläpp i Luleå. Det kan du läsa om här. Kommunen planerar också för anpassning till ett förändrat klimat.

Koldioxidbudget

Utsläppen av koldioxid i Luleå behöver minska med 16 % varje år. Det framgår av kommunens koldioxidbudget. Budgeten visar det antal ton växthusgaser som kan släppas ut inom kommunens gränser från och med 2023, för att kunna bidra till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer om Luleå kommuns koldioxidbudget.

Fem områden

Fem områden att minska utsläppen

Kommunen arbetar för att minska klimatpåverkan både i sina egna verksamheter och i Luleå som ort. Utsläppsminskningarna kan delas upp på fem områden.

Innebär minskat resande, minskade transporter och övergång till förnybara bränslen. Och ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Luleå klimatsäkrar 2040

Innebär hållbart byggande och effektiv användning av befintliga byggnader.

Ska möjliggöra ett hållbart vardagsliv som sker utan att klimatet påverkas.

Innebär effektiv användning av energi, övergång till förnybar och återvunnen energi och effektiv styrning och lagring av energi.

Innebär minskad och effektiv resursanvändning, genom bland annat hållbara upphandlingar och ökad samverkan mellan aktörer, samt ett främjande av en cirkulär ekonomi.

Kommunkoncernens klimatnätverk

Inom Luleå kommun arbetar bolag och förvaltningar tillsammans i nätverket Klimatsmart såklart.

Vad kan jag göra som privatperson?

Kommunen erbjuder dig som privatperson kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för din bostad. Bryt din nykonsumtion genom att handla återbruk och second, till exempel på Hållbarhetshuset Länk till annan webbplats. eller Secondhandbutiken Samlat Länk till annan webbplats.. Cykla till jobbet eller åk kollektivt med Luleå Lokaltrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Har du frågor eller idéer och vill komma i kontakt med någon som arbetar med klimatfrågan på Luleå kommun? Skicka e-post till klimat@lulea.se.

Luleå klimatsäkrar 2040

Sidan uppdaterades den 8 maj 2023