Lautakunta

Lautakunta on kunnallinen valmistelu- ja asiantuntijaelin, jonka vastuualueen määrittelee kunnanvaltuusto. 

Lautakunta koostuu luottamushenkilöistä ja poliittisesti nimettyjä lautakuntia on useita.

  • E-lautakunta
  • Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta
  • Lapsi- ja koulutuslautakunta
  • Kaupungin rakennuslautakunta
  • Ympäristö- ja rakennuslautakunta
  • Sosiaalilautakunta
  • Vaalilautakunta
  • Yliholhouslautakunta

Lisätietoja lautakunnista (ruotsiksi)