Maskinförare Henrik Danielsson och Ted Klockare har jobb 365 dagar om året.

Maskinförare Henrik Danielsson och Ted Klockare har jobb 365 dagar om året.

Gator och trafik

Luleå kommun underhåller och utvecklar trafik- och stadsmiljö för att skapa god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafik-och boendemiljö.

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året då vi fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Vår ambition är att Luleå kommun ska vara ren, snygg och trygg att bo och vistas i.