Utfartsbidrag enskilda vägar

2019-08-14

Ambition att förenkla ansökningssystemet för utfartsbidrag av enskilda vägar har varit hög. Ett system för att genomföra ansökningarna via e-tjänst på datorn var tänkt att tas i bruk från och med i höst. Dessvärre fungerar inte systemet som tänkt för denna typ av tjänst och vi är tvungen att återgå till de ordinarie ansökningarna som sköts med papper och post.

Utfartsbidrag är ett kommunalt bidrag som söks av fastighetsägare för underhållskostnad av enskild väg. Ansökningarna kommer fram till att en fungerande teknisk lösning tagits fram att ske via post och det ligger minst ett år fram i tiden innan ett nytt sådant system är testat och framtaget.

Notera att; De som beviljats utfartsbidrag för enskilda vägar 2018 behöver i n t e förnya sin ansökan. Detta förutsatt att inga förändringar har skett under året. Det sker en automatisk utbetalnig av bidragen i slutet av 2019.

De här uppgifterna vill vi ha av dig

När du som fastighetsägare ansöker om bidrag till underhållskostnad för enskild väg finns det några frågor vi vill ha svar på. Det är:

  • Antalet fastighetsägare vid vägen
  • Antal fastigheter vid vägen bebodda hela året
  • Väglängd, meter
  • Ansluter till allmän väg
  • Ansluter till enskild väg

Utförlig information finns i stycket under detta. "Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar".

Återställ
Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar