Vi bygger Kronan

En ny stadsdel, centrumnära och samtidigt mitt i naturen. En grön och modern stadsdel, aktiv dygnet runt, året om. Grönska och aktivitetsytor präglar områdets gator, parker och innergårdar. Boendetyper för alla behov.

Plats för livet! Kronan är en attraktiv stadsdel i centrala Luleå där alla känner sig välkomna. Ett område som förenar gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur. På ett nytt sätt. Här skapas möjlighet till generationsmöten, samnyttjande av lokaler och aktiv användning av natur, parker och torg.

Löpare, tävling, motion, människor som springer i tävling

Vi inviger Origoparken i Kronandalen lördag 24 augusti 2024. Mellan klockan 10.00 - 14.00 bjuder vi in besökare till en familjefest med underhållning och aktiviteter. Läs mer om invigningen via denna länk www.lulea.se/origoparken Öppnas i nytt fönster..

Här bygger vi

Inom en radie av två kilometer från Kronan finns Luleå centrum och flera bostadsområden som erbjuder både närservice och aktiviteter. Runt knuten finns bland annat utegym, friluftsområdet Ormberget med bland annat motionsspår och skid- och pulkabacke samt barnvänliga Lulsundsbadet med badbrygga och sandstrand.

Kronan blir en komplett stadsdel med lägenheter, radhus, villor, förskolor, skola, äldreboende, idrottshall och ett eget centrum med butiker och restauranger. När området är fullt utbyggd 2030 har närmare 2 000 nya bostäder byggts, och 7 000 Luleåbor bor och lever här. Byggen pågår just nu i Kronandalen och i centrum av Kronan.

Kartillustration där man ser var stadsdelen Kronan ligger i Luleå

Tidplan

 • Sommaren 2024: arbetet med Lottagatan påbörjas, invigning av Origoparken och Kronanjoggen den 24 augusti. Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjar byggnation av en multiarena vid Kronanhallen.
 • Hösten 2024: Nåidens parkeringshus på fastigheten Skidåkaren 1 (med 135 parkeringsplatser) färdigställs, parkeringshuset på fastigheten Ullstrumpan börjar byggas.
 • Vintern/Våren 2025: Bonava planerar att bygga flerbostadshus och radhus på fastighet Ryggsäcken och Termosen.

Mer information om Kronan

Kronanområdet säsong 2024

Vi arbetar vidare inom Kronanområdet och det kommer pågå flera olika arbeten som kan skapa störningar för alla typer av trafikanter.

I juni påbörjar vi tillsammans med entreprenören CWN arbetet med att färdigställa Lottagatan. Där arbetar vi med ytskikt, trottoarer och planteringar. Första två veckorna kommer infarten till Lottagatan från Exercisvägen vara avstängd (från och med 10 juni). Arbetet pågår hela sommaren och slutförs någon gång under hösten september/oktober.

Utöver detta byggs även den nya multiarenan/aktivitetsytan nära Kulturbyn under sommaren och vi hoppas vara klar med den för invigning av Origoparken den 24 augusti. Länk till annan webbplats.

Under senhösten oktober/november inleds arbetet med sista delen av Krondalsvägen (Lottagatan till Lulsundsrondellen). Där ska vi arbeta med VA-schakt, det vill säga gräva för vatten och avlopp och bygga upp den nya vägen.

Kronanvägen

I övrigt fortsätter arbetet med Kronanvägen, den två kilometer långa nya vägen som är dragen mellan Lerbäcken och Bensbyvägen.

Kartan nedan visar aktuell status på byggda fastigheter och pågående markanvisningar samt ännu ej markanvisade fastigheter på området Kronan i Luleå.

Karta som visar byggstatus på området Kronan i mars 2024

Luleå har positiv inflyttning och prisutveckling på bostäder, mycket tack vare företagsetableringar och ett växande universitet. Tillsammans med byggaktörer, investerare och andra företagare vill Luleå kommun utveckla Kronan till en stadsdel där människor vill leva och bo. Stora investeringar görs på Kronan, det handlar om allt från infrastruktur och parker till bostäder och lokaler för service och arbetsplatser. Det är en långsiktig utveckling som blir både bättre och mer lönsam med samarbete.

Du som är byggaktör eller exploatör - hör av dig till oss! Du som tänker flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Du som tänker hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Varmt välkommen till Luleå och Kronan – vi vill växa med er. Vi ser fram emot att höra av dig. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Vi markanvisar i etapper och söker byggaktörer som vill utveckla Kronan tillsammans med oss.

Antagen detaljplan - Kronandalen

Klicka på länken nedan och välj Kartlager "Samhälle & gator/Detaljplaner".

Kvalitets och gestaltningsprogram för Kronandalen

Pressbilder

Nya Kronan-området - En grön stadsdel

Nya Kronan-området - En grön stadsdel

Nytt stadsdelscentrum

Nytt stadsdelscentrum

Kronan - Vision 2030

Kronan - Vision 2030

Kronan växer fram

Kronan växer fram

Logotyp Kronan naturstad

Logotyp Kronan naturstad

Logotyp Kronan naturstad med payoff

Logotyp Kronan naturstad med payoff

Projektledare Erik Johansson

Erik Johansson
Projektledare
erik.johansson@lulea.se
0920-45 53 15

Biträdande projektledare Helena Holm

Helena Holm
Bitr. projektledare
helena.holm@lulea.se
076–138 23 30

Kronan passar dig som söker ett modernt och hållbart boende, nu eller om några år. Här samsas hyresrätter och bostadsrätter med radhus och villor i olika storlekar.

Hyresvärdar i Luleå och på Kronan

Läs mer om bland annat vilka hyresvärdar det finns i Luleå och på Kronan på flyttatilllulea.se/bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns många anledningar att välja Luleå och Kronan som ditt nästa hem. Alla anledningar är lika goda:

Nära
Tack vare Luleås väl utbyggda nät med cykelvägar är det enkelt att ta sig till och från Kronan med cykel, det tar cirka tio minuter till Luleå centrum och 15 minuter till Luleå tekniska universitet. Lokaltrafikens linje 6 och linje 8 passerar genom Kronan på väg till och från centrum. Linje 6 fungerar även som en direktbuss, via centrum, till Luleå tekniska universitet och vidare till handelsområdet Storheden.

Enkelt
För barnfamiljer är det enkelt att leva på Kronan. Där finns i idag två förskolor, Ur och Skur Tallrotens friluftsförskola och Spira förskola. Tallkronanskolan (F-6) togs i bruk 2017. Idrottshallen Kronanhallen invigdes 2018 och möjliggör massor av fritidsaktiviteter.

Modernt
Kronan är en levande stadsdel med bostäder, arbeten och service. I Kulturbyn finns konstnärer, hantverkare och andra företagare. Kronan kommer att få ett eget centrum med butiker och restauranger. Stadsdelen förenar gammalt med nytt, centrum med natur, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur. På ett modernt sätt.

Det är din hyresvärd eller bostadsrättsförening som ansvarar för att det finns parkeringsplatser för dig som bor i respektive fastighet. Utöver det finns det också en del gatuparkeringar.

Korta fakta om stadsdelen Kronan

 • På Kronan bor idag 2 200 personer i nybyggda villor, radhus och flerbostadshus.
 • Det planeras för 2 000 nya bostäder på Kronan, i området Kronandalen.
 • När Kronan är fullt utbyggd kommer det att bo ca 7 000 personer här.
 • I stadsdelen Kronan finns också olika verksamheter och ca 200 arbetsplatser.
 • På området Kronan finns en skola (f-6) samt två förskolor.

Under byggnation

Kronandalen
Kronandalen är centrumområdet i bostadsområdet Kronan. Genom att exploatera Kronandalen länkas Kronans alla stadsdelar samman genom ett tillskott av närmare tvåtusen bostäder i flerbostadshus och radhus samt lokaler för arbetsplatser och servicefunktioner. Kronandalen blir platsen för Kronans stadsdelscentrum. Kronandalen beräknas vara fullt utbyggt ca år 2030.

Befintliga områden

Kulturbyn Kronan
Kulturbyn Kronan är ett arbetsplatsområde med drygt hundra hyresgäster i de före detta kasernbyggnaderna, officersmäss med flera. Området ingår i Rikshems förvärv av fastigheter från Luleå kommun under hösten 2015.

Denna del av Kronan har flest byggnader med kulturhistoriskt värde från områdets epok som luftvärnsregemente 1942-1992 som kan vara bevarandevärda enligt en inventering som är genomförd av Piteå museum 2009. Frågan har behandlats i samband med detaljplanearbetet för Kulturbyn.

Honnörsbacken
Honnörsbacken kallas det område som ligger strax söder om Lulsundsberget, i vinkeln mellan Svartövägen och Kronbacksvägen. Från området har man utsikt mot Skurholmsfjärden och nära till såväl centrum som till naturen.

Kronanbacken är ett bostadsområde som ligger i den nordöstra delen av Kronan. Området nås via Bensbyvägen och har direkt anslutning till Ormbergets motionsspår. Kronanbacken håller på att färdigställas och har idag ett åttiotal småhus, tjugo kedjehus och sextio bostadsrätter i mindre flerbostadshus.

Kronanhöjden var det första området med flerbostadshus som började byggas inom stadsdelen Kronan. Området började byggas samtidigt som Östra Kronan och har idag närmare etthundratrettio bostadsrätter. Kronanhöjden fick sitt namn efter området färdigställts i samband med en översyn av stadsdelsnamn 2011-2012.

Lulsundsberget Från Lulsundsberget är det nära till centrum och från berget har man fin utsikt över staden och innerfjärdarna. På Lulsundsberget finns idag sex stycken punkthus med såväl hyresrätter som bostadsrätter. Under 2017 kommer ytterligare två punkthus att färdigställas i sluttningen mellan Lulsundsberget och Kulturbyn Kronan. Totalt kommer det då att finnas 360 lägenheter i området.

Östra Kronan
Ett villaområde påbörjades 2005 som första nya villaområde i stadsdelen Kronan. Området är idag färdigställt och har närmare hundra villor av varierande karaktär. Östra Kronan nås idag från Svartöleden via Kronbacksvägen men kommer på sikt också att nås via Kronanvägen.

Kronan ligger i det område som från år 1942 disponerades av regementet Lv7. 1992 flyttades regementet till Boden. Marken och anläggningarna togs då över av Luleå kommun. I de befintliga lokalerna etablerades bland annat Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV), Biograf Kronan och Filmstudio – Studio Kronan. En återvinningscentral och återvinningsmarknad anordnades också i området.

Kulturbyn är i högsta grad levande med nära 90 hyresgäster: företag, föreningar och konstnärer samt lokaler för kommunala verksamheter. Numera äger och förvaltar Rikshem mark och byggnader inom Kulturbyn.

Konstnärer från hela världen har sina verk placerade i området. Dessa konstverk tas tillvara i arbetet med att utveckla stadsdelen och de ska bli en del av de nya parkerna.

Kronanområdet är en av kommunens största markreserver för bostäder och sedan 2005 har flera bostadsområden vuxit upp: småhus på Östra Kronan och Kronanbacken, flerbostadshus på Kronanhöjden samt på Lulsundsberget.

Kronan är på väg att bli en komplett stadsdel – en liten stad i staden – där lägenheter blandas med småhus och med ett eget centrum med butik och service. Tallkronanskolan (år F–6) invigdes hösten 2017 och hösten 2018 stod sporthallen, Kronanhallen, klar.

Sedan tidigare finns två förskolor i området och det planeras för fler. Återvinningscentralen flyttades från området 2021 och kommunens materialförråd Logementet flyttar 2023 för att bereda plats för ytterligare bostäder i Kronandalen.

Detaljplanen för Kronandalen vann laga kraft i juli 2017 och detaljplanen för Kulturbyn vann laga kraft i december 2019. I Kulturbyn planeras för bostäder integrerade bland verksamheterna. Detaljplanering pågår även för Kronanvägen, en förlängning av en gata genom stadsdelen med viss förtätning av bebyggelse.

Det nationella perspektivet: Kronans behov av ett sjunde luftvärnsförband

Förutsättningarna för tillkomsten av Lv 7 måste sökas långt ifrån dess egentliga förläggning. Bakgrunden till det svenska luftvärnets historia finns i första världskriget, då Europas krigsmakter byggde upp starka flygförband och användandet av spaningsplan och bombflygplan blev allt vanligare. Som ett motvärn organiserades så småningom ett försvar bestående av jaktflyg och luftvärn. I Sverige anskaffades luftvärnsmateriel först på 1920-talet och en försöksverksamhet inleddes. År 1928 organiserades för första gången ett luftvärnsartilleri, då som en del av det traditionella artilleriet. 

Luleå luftvärnsregemente var det sjunde i landet och betecknades därför Lv 7. De tidigare regementena var fördelade över Mellan- och Sydsverige: Karlsborg tillkom 1928, Östgöta luftvärnsregemente förlades 1939 till Linköping. Roslagens luftvärnsregemente sattes upp 1941 i Stockholm och flyttades 1952 till Norrtälje. Skånska luftvärnsregementet bildades 1939 och var förlagt till Malmö. Sundsvalls luftvärnsregemente räknar sin historia tillbaka till 1940.  

I Norrbotten utfördes de första luftvärnsutbildningarna på A 9 i Boden redan vid 1920-talets slut. Det var också statens intentioner att det nya luftvärnsregementet skulle förläggas till Boden. Arméstaben var dock av en annan uppfattning och arbetade målmedvetet för att få Luleå som förläggningsort för det nya förbandet.   

Tillkomsten av Lv 7 speglar den europeiska krigsmaterielutvecklingen och svenska statens behov av att under andra världskriget bygga ut armén i vapenslag samt över landet. Detta gör anläggningen samhällshistoriskt värdefull även sedd ur ett nationellt perspektiv.

Det lokala perspektivet: regementets lokalisering och uppbyggnad i närområdet till Luleå stad  

Ur ett lokalt perspektiv har Lv 7 präglat historien alltsedan 1940-talets början. Med anledning av andra världskriget förlades år 1941 en luftvärnsutbildningscentral ur Karlsborgs luftvärnsregemente till Luleå. Lokalfrågan löstes till en början genom att provisoriska lokaler rekvirerades. Folkskoleseminariet användes till utbildning, utspisning och förläggning för befäl. Nedanför seminariet etablerades ett barackläger i kvarteret Cedern och överste Nils Juel hade expedition på stadshotellet. 

Förbandet blev självständigt 1942 och fick namnet Luleå luftvärnskår. För att kunna fylla sin uppgift behövdes nu ett kasernetablissement. Det fanns förslag om att bygga ute i Kallax, men det perifera läget sågs som en nackdel. Nils Juel förespråkade istället landområdet ovanför Skurholmsfjärden. Marken omfattade 139 hektar och bestod av åker, äng och skog. Större delen var mark som Luleå stad ställde till kronans förfogande. Några mindre fastigheter inköptes också. En fastighet exproprierades. Byggnadsritningarna för Lv 7 upprättades centralt på Kungl. Arméförvaltningens Fortifikationsstyrelse. De första ritningarna tillkom redan 1939 och i mars 1942 fanns en situationsplan över anläggningen. Hösten 1942 startade mark- och grundarbetena och husbyggandet satte igång i juli 1943. Hösten 1944 flyttade Luleå luftvärnskår in i det nybyggda etablissementet. Den 11 mars 1945 hölls högtidlig invigning av generalmajor Nils Rosenblad och biskop Bengt Jonzon. Då var ännu inte hela byggnadsbeståndet klart. Den sista byggnaden färdigställdes 1947. 

Hela etablissementet byggdes alltså från början upp på endast fyra år, 1943-1947. Frånsett tre-fyra byggnader, tycks hela byggnadsbeståndet från tiden vara bevarat. Undantagen är vaktlokalen som revs på 1970-talet samt truppserviceförrådet som brann på  1990-talet. En tygverkstad försvann vid okänd tidpunkt. En bensinstation tycks också ha funnits. 

Regementet Lv 7 har ett högt lokalhistoriskt värde som förstärks av att i stort sett hela etablissementet är bevarat och trots vissa förändringar befinner sig i ett autentiskt skick. 

Anläggningens plan- och bebyggelsestruktur berättar om förbandets organisation och verksamhet

Jämfört med äldre kasernetablissement i exempelvis Boden och Umeå, representerar planläggningen av Lv 7 ett nytt sätt att utforma militäranläggningar. Det traditionella regementet var symmetriskt organiserat runt en kaserngård, där monumentala stenhus signalerade makt och ordning. Kanslihuset dominerade och markerade sin status genom en magnifika arkitektur. Övriga kaserner underordnade sig genom en mer måttfull utformning.   

Det som skiljer Lv 7 från den traditionella militäranläggningen är först och främst att bebyggelsen här istället är inkomponerad i terrängen och att också övningsfält är integrerade i anläggningen. Vad gäller arkitekturen måste den jämfört med den tidigare militärarkitekturen betecknas som en mer måttfull vardagsarkitektur, som egentligen inte skiljde sig så mycket från de bostäder som samtidigt byggdes nere på stan. Det rörde sig om enkla trähus, reveterade eller med stående locklistpanel. Armén byggde inte längre några monumentala stenhus.   

Av byggnadernas funktioner kan utläsas hur den militära verksamheten var organiserad. En besökare möttes först av vaktlokalen vid infarten. Därefter kom man upp till kanslihuset (A6) som anspråkslöst placerats i tallbacken och vars enda statusmarkör är att ingångsporten har en stenomfattning med texten ”Kungl Luleå luftvärnskår”. 

Förbandet var från början indelat i fyra kompanier: två luftvärnskompanier och två brigadluftskompanier. Denna organisation är tydlig i de fyra kasernbyggnaderna (H1-H4) som innehöll logement för soldaterna, samt expedition för kompanichefen och adjutanten. Varje byggnad hade sin särpräglade funktion och tillsammans bildar bebyggelsen idag en berättelse över verksamheten. Mässarna och marketenteriet, kaserner och sjukhus speglar den sociala historien. Skolhus, pjäsexercishus och truppserviceförråd berättar om hur värnpliktsutbildningen bedrevs; förråd, garage, motorverkstad, smörj- och tvätthallar relaterar till förbandets användande av olika slags motorfordon. Och slutligen terrängen som inom kasernområdet också inrymde övningsfält. Området bestod av skjutbanor, berg, skog, åkrar och ängar, som idag avspeglar användningen av området för mindre övningar. 

 • Luleå har 79 244 invånare.
 • Luleå är residensstad i Norrbottens län.
 • Luleå Tekniska Universitet har 16 000 studenter.
 • Varje år byggs det 300 - 500 nya bostäder i Luleå.
 • Luleå är en stark teknikstad som kan allt från att koka stål och laserskära till att skapa avancerade high-techprodukter och tjänster. Det är också en stad full av innovativa och kunskapsintensiva företag.
 • Luleås kultur blomstrar på Kulturens Hus, Norrbottensteatern, Ebeneser och andra små och stora scener. Luleå On Ice, Pridefestivalen och Putte i parken är några exempel på årligt återkommande festivaler.
 • Luleå är en sjöstad med en vacker och varierande skärgård, den tredje båttätaste i landet. Här finns 48 småbåtshamnar och 15 större båthamnar.
 • Luleå är en sportstad med fyra elitlag – Luleå Hockey, Luleå Hockey/MSSK, Luleå Basket och BC Luleå.

Läs mer om vad som händer i Luleå på visitlulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilder

Kontakt

Erik Johansson
Projektledare
erik.johansson@lulea.se
0920-45 53 15

Helena Holm
Bitr. projektledare
helena.holm@lulea.se
076–138 23 30

Läs mer om Kronan på Vårt Luleå

Vi bygger också

Sidan uppdaterades den 10 juni 2024