Framtidens Luleå

Nu är vi på väg mot framtidens Luleå, välkommen med på resan! På den här sidan får du veta mer om vad som händer inom olika områden när vi ställer om här hos oss i Luleå.

Framtidens Luleå på en minut med kommundirektör Anna Lindh Wikblad, kommunalråd Carina Sammeli och Rickard Lundmark, vd på Luleå kommunföretag AB.

Vägen till framtidens Luleå

Luleå år 2040 är ett inkluderande samhälle där hög livskvalitet och hänsyn till klimat och miljö är i fokus, samtidigt som kommunen har växlat upp för att kunna ge service till en större befolkning. Är det möjligt att till 2040 skapa ett Luleå för 100 000 Luleåbor, med 5000 nya jobb och 0 i klimatpåverkan? Ett Luleå där vi lever tryggt samtidigt som nytänkande spirar. Ett Luleå som ska vara en motor inte bara för Sverige utan hela Europa, där vi ska leda transformationen mot en fossilfri industri, där kommande generationer kan bo och bilda familj? Ja, tack vare dig är det möjligt.

På den här sidan får du veta mer om vad som händer i Luleå just nu och framöver när vi är med och ställer om. Det kommer under några år framöver att vara stökigt på många håll, till och med obekvämt ibland - men i slutänden kommer det att vara värt det, för våra barns skull. Tillsammans bygger vi ett hållbart och växande Luleå!

Om vi minskar våra utsläpp med 16 % varje år, så kan vi hejda klimatförändringen innan det är för sent för våra barn och barnbarn. Det är orsaken till det vi kallar grön omställning. Grön omställning betyder att vi ska sluta använda smutsiga, dyra bränslen och i stället gå över till ren energi. Då mår både människorna, naturen och klimatet bättre.

Varför är Norrbotten ett nav i den gröna omställningen? Jo, det beror på vårt klimat och de naturresurser som finns i vårt län. Stålindustrin finns här på grund av tillgången till malm och ren energi som produceras just här hos oss i norra Sverige.

Genom att använda förnybar el från vatten-, vind och solkraft kommer dessa industrier att kunna driva gruvdrift utan fossila bränslen och producera stål med hjälp av vätgasteknik i stället för kolkraft. Det kommer även att skapas och tas hand om olika biprodukter i processerna vilka också bidrar till en mer cirkulär ekonomi och bättre självförsörjning både lokalt i regionen och nationellt för Sverige.

Varför en grön omställning? Hela världen behöver ställa om för att minska våra utsläpp av växthusgaser och på så vis hejda de pågående klimatförändringarna. Endast på det sättet kommer vi att kunna lämna över en beboelig planet till våra barn och barnbarn.

Vi i Luleå och norra Sverige har en unik möjlighet att leda världen i den gröna omställningen. Vårt klimat och de naturresurser som finns i länet ger oss möjligheter som inte finns på så många andra platser. Omställningen innebär också stora möjligheter för det lokala näringslivet att växa och utvecklas med nya gröna etableringar. Förutom industrins omställning måste också samhället runt om växa och därför är Luleå kommun en viktig aktör i omställningsarbetet. Det kommer behövas stora investeringar även i infrastruktur, utbildning, bostäder, omsorg och kultur för att omställningen ska lyckas. För oss som bor i Luleå eller är på väg att flytta hit väntar en spännande tid!

Luleå kommun har ett mål om att vi ska bli 100 000 medborgare. Men varför behöver vi bli fler Luleåbor egentligen? Räcker det inte med oss som redan finns här? Det korta och enkla svaret är nej, det räcker inte. Klimatförändringarna hotar oss alla och vi här i Luleå kan bidra med lösningar.

I och med alla de nya gröna etableringarna och utvecklingen inom industrin kommer det att behövas mycket arbetskraft både i länet i stort och lokalt här hos oss i Luleå. Vi behöver människor med olika sorters kompetens och olika bakgrund och som vill flytta hit och börja jobba på något av alla de nya spännande jobb som kommer att finnas i och med den gröna omställningen. Vi behöver alltså bli fler för att lyckas med samhällsomställningen eftersom arbetskraften som finns idag inte räcker till.

Precis som i resten av Sverige så blir Luleås befolkning dessutom allt äldre, andelen äldre ökar och andelen medborgare i arbetsför ålder minskar. Detta gör att behoven av omsorg och service ökar. Luleå kommun behöver alltså kunna ta hand om fler än tidigare vilket därför också ställer krav på att vi blir fler som kan ta dessa nya jobb inom den kommunala omsorgen.

Varför just 100 000 då? Jo det beror på att det finns forskning som visar att städer eller kommuner med mer än 100 000 invånare ofta föredras framför mindre orter. Kommuner på mer än 100 000 medborgare har en rikare mångfald och en närhet till information, service och infrastruktur som tilltalar fler människor helt enkelt. Kommunens mångfald attraherar också företag och näringsliv och gör kommunen mer motståndskraftig och anpassningsbar. I större städer/kommuner ökar också utbudet av olika sorters kultur, restauranger och upplevelser.

Fler bostäder i stad och landsbygd

För att vi ska kunna bli 100 000 Luleåbor behövs fler bostäder, både i stad och landsbygd.

Energi

För att lyckas med omställningen är energifrågan central.

Etableringar och grön industri

Luleå är med sin hamn, flygplats och universitet ett viktigt nav i den gröna industriella omställningen som sker i norr.

Framtidens hamn

2030 ska Luleå Hamn vara Sveriges näst största hamn och världsledande i hållbar godshantering.

Innovation och utveckling

Luleå arbetar för att bli en smart kommun.

Framtidens jobb

Massor med nya och spännande jobb skapas i det växande Luleå

Klimat och miljö

Luleå ska ner till 0 i klimatutsläpp till år 2040.

Kulturens roll

Ett rikt och levande kulturliv är viktigt för att människor ska vilja bo kvar och flytta till Luleå.

Blomstrande näringsliv

Ett gott företagsklimat som gör att nya företag vill etablera sig i Luleå, och att befintliga kan växa, är viktigt för ett växande Luleå.

Resor och transporter

Norrbotniabanan, LLT:s resa mot fossilfrihet och Från L till Å - mobilitetskontor för hållbart resande.

Skola och utbildning

Skolor för alla och satsningar på engelskspråkiga utbildningar.

Trygghet

Luleå är en av Sveriges tryggaste kommuner med hjälp av bland annat samverkan och brottsförebyggande arbete.

Tillsammans skapar vi framtidens Luleå!

Luleå energi
Lumire
Lulebo
Luleå energi
LLT

Vision Luleå 2040

I framtidens Luleå

Flytta till Luleå

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 13 juni 2024