Hertsö miljögård

Hertsö miljögård.

Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Granskning

Mellan 7 mars - 10 maj 2019 pågick granskning för Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken Pdf, 18.5 MB.. Synpunkterna från granskningen håller nu på att behandlas.

Samråd

Samråd kring tjänstemannaförslaget till utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken genomfördes under tiden 25 april - 20 juni 2018.

Den 4 juni 2018 genomfördes ett samrådsmöte i Hertsöskolans matsal där flera politiker deltog för att lyssna in medborgarnas synpunkter.

Medborgardialoger

Under arbetet med att ta fram utvecklingsplanen har ett antal medborgardialoger och brukardialoger hållits.

Förstudie

Ett förarbete har gjorts till utvecklingsplanen.

Uppdragsbeskrivningen beslutades politiskt. Den ringade in de viktigast frågorna i utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken. Frågorna är indelade i tre områden:

Geografisk omfattning

Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken omfattar det markerade området på kartan nedan:

Hertsön Lerbäcken

Utvecklingsplan - en fördjupning av översiktsplanen

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2040 och Luleå kommuns översiktsplan. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram utvecklingsplaner för stadsdelarna och de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna är fördjupningar av översiktsplanen, som visar vad Vision Luleå 2040 innebär på lokal nivå.

Sidan uppdaterades den 1 december 2021