Norra Gäddvik

Foto: Anita Westman

Utvecklingsplaner

Kommunen gör utvecklingsplaner för olika delar av kommunen för att anpassa förutsättningarna för varje område att nå hållbarhet. En utvecklingsplan är en fördjupning av översiktsplanen.

När en utvecklingsplan ska tas fram görs en bedömning av inom vilka sammanhang området behöver utvecklas med hjälp av verktyget hållbar stadsdel och hållbar by. En utvecklingsplan handlar om sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. Några exempel: ifall unga kan påverka sin situation, valdeltagande, hur blandningen av bostäder ser ut i området, om det finns arbetstillfällen och hur energianvändningen ser ut.

Utvecklingsplaner görs för befintliga bostadsområden och samlande byar.

Med sikte mot Vision Luleå 2040

Kommunens mål om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet beskrivs i Vision Luleå 2040 och är bärande i kommunens översiktsplan.

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024