Avgifter

Vilken avgiften blir beror på hushållets sammanlagda bruttoinkomst, därefter på antalet barn som du har en plats för i förskola och fritidshem. Yngsta barnet räknas som barn ett, näst yngsta som barn två och så vidare. För barn fyra debiteras ingen avgift.

Inkomsttaket för beräkning av högsta avgift (maxtaxa) är 47 490 kr per månad.

Beräkna din avgift

Du som har ett barn placerat i kommunal förskola eller fritidshem kan beräkna din avgift genom att:
1. Logga in i lärplattformenlänk till annan webbplats (BankID krävs)
2. klicka på Barnets namn, Förskola/fritidshem och därefter Beräkna avgift genom att ange hushållets bruttoinkomst.

Avgiften betalas från placeringens startdatum. Avgiften debiteras i efterskott den 30:e varje månad.

Retroaktiv avgift tas ut eller återbetalas för de tre senaste månaderna, om avgifterna grundar sig på felaktiga uppgifter.

Här nedanför ser du vad det kostar för dig att ha plats i förskola eller i fritidshem.

Avgifter förskola

Barn 1-2 år till arbetande eller studerande föräldrar

Omsorgstid: heltid (arbetstid, studietid inklusive restid)
Beräknas utifrån maxtaxa.
Barn 1: 3% av inkomsten. Max 1425 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten. Max 950 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten. Max 475 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

 

Barn 3-5 år tilll arbetande eller studerande föräldrar

Omsorgstid: heltid (arbetstid, studietid inklusive restid).
Beräknas utifrån maxtaxa.
Avdrag på avgift 30% september - maj (läsåret).
Avdrag görs för alla 3-5 åringar i förskolan fr.o.m. 1 september det år barnet fyller 3 år. 

Barn 1:
September - maj (läsår): max 997 kr/månad
Juni - augusti: max 1425 kr/månad
Barn 2:
September - maj (läsår): max 665 kr/månad
Juni - augusti: max 950 kr/månad
Barn 3:
September - maj (läsåret): max 332 kr/månad
Juni - augusti: max 475 kr/månad
Barn 4:
Ingen avgift

 

Barn 1-2 år till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar

Omsorgstid: max 15 timmar per vecka

Barn 1: 3% av inkomsten. Max 1425 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten. Max 950 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten. Max 475 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

 

Barn 3-5 år till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar

Omsorgstid: max 15 timmar per vecka
Avgiftsfri förskola 525 timmar per läsår (september - maj)
Avdrag görs för alla 3-5 åringar i förskolan fr.o.m. 1 september det år barnet fyller 3 år. 

Barn 1:
September - maj (läsår): ingen avgift
Juni - augusti: max 1425 kr/månad
Barn 2:
September - maj (läsår): ingen avgift
Juni - augusti: max 950 kr/månad
Barn 3:
September - maj (läsår): ingen avgift
Juni - augusti: max 475 kr/månad
Barn 4:
Ingen avgift.

Avgifter fritidshem

Barn 1: 2% av inkomst. Max 950 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomst. Max 475 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomst. Max 475 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

För familjer med inkomst upp till 10 000 kr/månad debiteras ingen fritidshemsavgift.

 

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11