Prioriterade utvecklingsområden

Arbetsgruppen Män i förskolan

Alla förskolor och skolor har ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad förskolan eller skolan ska göra för att bli bättre. Här hittar du de kommunala förskolornas och skolornas prioriterade utvecklingsområden för läsåret.

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden

Återställ
Förskolornas prioriterade utvecklingsområden
Återställ
Grundskolornas prioriterade utvecklingsområden
Återställ
Gymnasieskolan - prioriterade utvecklingsområden