Lov, läsår, ledigheter

Här ser du när det är skollov och när terminerna börjar och slutar i Luleås kommunala skolor.

Återställ
Läsåret 2019/2020
Återställ
Läsåret 2020/2021

 

Ansöka om ledighet

Timplan grundskolor

Vi har en gemensam timplan för de kommunala grundskolorna i Luleå kommun. Syftet är att skapa likvärdighet och underlätta om en elev eventuellt byter skola.

Veckotimplan för årskurs 1-6 2018/2019
Veckotimplan för årskurs 7-9 2018/2019 (följer timplanen från 2017/2018)

Veckotimplan för årskurs 1-9 2019/2020