Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som är klar med svenska för invandrare (SFI) eller behöver grundskolebetyg. Utbildningen är på grundläggande nivå, det betyder att den motsvarar svensk grundskola (årskurs 1-9).

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20.
  • som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
  • som är folkbokförd i en kommun. Du kan studera i en annan kommun än hemkommunen.

Specialpedagogiska teamet kan hjälpa dig med till exempel anpassningar av lärmiljön och studieteknik.

Kursutbud

Prov på kvällstid

Var 5:e vecka finns möjlighet att göra prov på kvällstid. Kontakta din lärare för mer information.

Ansökningsperioder

Period 1, 3, 7 och 9 (januari, mars, augusti, november) startar:

  • En
  • Ma
  • Sv
  • Sva

Saknar du dokumenterade kunskaper?

Information

Här finns information om vad som händer om du blir sjuk, antagen till sökta kurser, studieekonomi och annat som är viktigt för dig som ska studera eller studerar, samt hur du kan få stöd i dina studier.

Sidan uppdaterades den 25 april 2024