Utbildning inom Industri

Industriarbete är varierande och finns inom olika branscher. Ibland är en industriinriktning tydligt knuten till en viss plats i landet. Arbetet kan vara datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning, sanering av platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser.

På skolverkets hemsida finns information om kurser under alla yrkesutgångar Länk till annan webbplats.

Ansökan

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt.

Utbildningarna kan läsas som platsförlagd.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Läromedel och eventuella skyddskläder bekostas av eleven. Utbildningarna är studiemedelsberättigad.

Inriktningar

Länkar till Information om yrken inom industri går till skolverkets utbildningsguide.

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg på grundläggande nivå, delkurs 4 i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Kurser

 • Människan i industrin 1
 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1
 • Datorstyrd produktion 1
 • Tillverkningsunderlag 1
 • Produktionsutrustning 2
 • Materialkunskap 1
 • Datorstyrd produktion 2
 • Datorstyrd produktion 3
 • CAD/CAM

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkända betyg på grundläggande nivå, delkurs 4 i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Kurser

 • Orienteringskurs - Introduktion till kurser
 • Husbyggnad 1
 • Husbyggnad 2
 • Husbyggnadsprocessen
 • Städservice

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D.

Kurser

 • Industritekniska processer 1
 • Avhjälpande underhåll 1
 • Produktionskunskap 1
 • Människan i industrin 1
 • Produktionsutrustning 1
 • Datorstyrd produktion 1
 • Allmän automationsteknik
 • Svets grund
 • Materialkunskap 1
 • Tillverkningsunderlag 1
 • Kälsvets 1

Sidan uppdaterades den 26 maj 2023