Gymnasial yrkesutbildning

För att nå ditt mål och dina drömmar kan du studera på många olika sätt. På Vuxenutbildningen har du möjlighet till många olika yrkesutbildningar. Utbildningarnas längd kan variera och samtliga studieformer berättigar CSN.

Utbildningarna är öppen för dig som är behörig inom vuxenutbildning, vilket innebär från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller har ett studiebevis eller en gymnasieexamen oavsett ålder och folkbokförd i Luleå kommun. 

Lokala avikelser i kursutbud kan förekomma.

Yrkespaketen (yrkesutbildningarna) är framtagna av Skolverket i samråd med branschkunniga och de nationella programråden Länk till annan webbplats. för att säkerställa att yrkespaketens kursinnehåll motsvarar kompetenskraven på nationell nivå inom olika yrkesområden.

Platsförlagd

Platsförlagd utbildning innebär att du läser nationella yrkeskurser på gymnasienivå. Minst 15% av utbildningstiden sker på en arbetsplats och resterande är skolförlagt.

Distans

Distansutbildning innebär att du läser nationella yrkeskurser på gymnasienivå. Minst 15% av utbildningstiden sker på en arbetsplats och resterande är studier på distans.

Distansstudier kräver datorvana, kunskap i att använda delar av office-paketet, du måste ha tillgång till egen dator, internetuppkoppling, mikrofon, och webbkamera.

Lärling

Lärlingsutbildning innebär att du läser nationella yrkeskurser på gymnasienivå. Minst 70% av utbildningstiden sker på en arbetsplats och 30% är skolförlagt.

  • Lärlingsutbildning är en individanpassad och yrkesinriktad utbildning.
  • Du kan själv ordna plats och då anger du det under övrigt i ansökan.
  • Vi har även möjlighet att sätta ihop en lärlingsutbildning mot yrken inom mer eller mindre ovanliga hantverksbranscher.

Kombinationsutbildning

Kombinationsutbildning innebär att du läser yrkeskurser på gymnasienivå integrerat med SFI eller svenska som andraspråk. Utbildningen är platsförlagd.

Information

Här finns information om vad som händer om du blir antagen till sökta kurser, studieekonomi och annat som är viktigt för dig som ska studera eller studerar, samt hur du kan få stöd i dina studier.

Sidan uppdaterades den 10 maj 2024