Utbildning inom bygg- och anläggning

Arbeta inom bygg och anläggning innebär att du deltar vid byggen av av olika slag. Det kan vara hus, stora byggen, vägar och järnvägar. Arbetet kan även innebära att du arbetar med hantverk och du kan specialisera dig inom flera yrken.

Byggbranschen behöver fler personer och det finns många olika yrken att välja på. Framtidsutsikterna är goda eftersom vi blir fler som behöver bostad, arbetsplatser och butiker.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt.

Utbildningarna kan läsas som platsförlagd Länk till annan webbplats. eller som lärlingsutbildning Länk till annan webbplats.

Övrigt

Efter avklarad utbildning kan vissa utbildningar ge dig möjlighet söka anställning som lärling, lärlingsanställning Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Lärlingstiden varierar beroende på utbildning. På BYN.se finns all information du behöver när det gäller yrkeskvalifikationer, lärlingstid, lärlingslön och yrken inom bygg & anläggning. Länk till annan webbplats.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Läromedel och eventuella skyddskläder bekostas av eleven. Utbildningarna är studiemedelsberättigade.

Inriktningar

Nedanstående länkar "Att arbeta som..." går till Skolverkets utbildningsguide.

Anläggningsförare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller klar med svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik delkurs 4. Körkort (B) är en fördel.

Kurser

 • Anläggningsförare -process -100 poäng
 • Anläggningsförare 1 -200poäng
 • Anläggningsförare 2 -200 poäng
 • Anläggningsförare 3 -200 poäng
 • Anläggningsförare 4 -200 poäng
 • Anläggning - ledningsbyggnad -200poäng
 • Anläggning - vägbyggnad -100 poäng

Betongarbetare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Husbyggnadsprocessen -200 poäng
 • Husbyggnad 1 -100 poäng
 • Husbyggnad 2 -200 poäng
 • Husbyggnad 3 - ombyggnad -200 poäng
 • Betong 1 – lågform och platta på mark -100 poäng
 • Betong 2 – väggar och pelare -100 poäng
 • Betong 3 – bärlag -100 poäng
 • Betong 4 - golv -100 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som betongarbetare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.

Golvläggare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Husbyggnad 1 -100 poäng
 • Husbyggnad 2 -200 poäng
 • Husbyggnad 3-ombyggnad -200 poäng
 • Husbyggnadsprocessen -200 poäng
 • Golvläggning 1 -100 poäng
 • Golvläggning 2-våtrum -100 poäng
 • Golvläggning 3 – trä och laminat -200 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som golvläggare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.

Håltagare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Husbyggnadsprocessen -200 poäng
 • Husbyggnad 1 -100 poäng
 • Husbyggnad 2 -200 poäng
 • Husbyggnad 3 ombyggnad -200 poäng
 • Specialyrken 1 -100 poäng
 • Specialyrken 2 -200 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som golvläggare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.

Murare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Husbyggnadsprocessen -200 poäng
 • Husbyggnad 1 -100 poäng
 • Husbyggnad 2 -200 poäng
 • Husbyggnad 3 ombyggnad -200 poäng
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar -100 poäng
 • Mur- och putsverk 2 murverk -100 poäng
 • Mur- och putsverk 3 puts -100 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som golvläggare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.

Målare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Introduktion 40 poäng/två veckor
 • Måleriprocessen -200 poäng
 • Måleri 1 -200 poäng
 • Måleri 2 -200 poäng
 • Måleri 3 -200 poäng
 • Måleri 4 -200 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som målare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.

Plattsättare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Husbyggnadsprocessen -200 poäng
 • Husbyggnad 1 -100 poäng
 • Husbyggnad 2 -200 poäng
 • Husbyggnad 3 - ombyggnad -200 poäng
 • Specialyrken 1 -100 poäng
 • Specialyrken 2 -200 poäng
 • Specialyrken 3 -200 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som plattsättare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.

Plåtslagare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Plåtslageriprocessen -200 poäng
 • Plåtslageri - grunder -100 poäng
 • Byggnadsplåtslageri 1 -200 poäng
 • Byggnadsplåtslageri 2 -200 poäng
 • Byggnadsplåtslageri 3 -200poäng
 • Ventilationsplåtslageri 1 -100 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som plåtslagare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 5 350 timmar och klarat yrkesprovet.

Tak- och tätskiktsmontör

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå, delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Husbyggnadsprocessen -200 poäng
 • Husbyggnad 1 -100 poäng
 • Husbyggnad 2 -200 poäng
 • Husbyggnad 3 - ombyggnad -200 poäng
 • Specialyrken 1 -100 poäng
 • Specialyrken 2 -200 poäng
 • Specialyrken 3 -200 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som tak- och tätskiktsmontör, i ett branschföretag. Från elev till lärling - BYN (byggbranschensyrkesnamnd.se) Länk till annan webbplats. Lärlingsperioden, med lärlingslön, är ca 30 månader efter avslutad utbildning.

Träarbetare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D samt grundläggande nivå delkurs 2 i matematik.

Kurser

 • Husbyggnadsprocessen -200 poäng
 • Husbyggnad 1 -100 poäng
 • Husbyggnad 2 -200 poäng
 • Husbyggnad 3 ombyggnad -200 poäng
 • Trä 1 stommar -100 poäng
 • Trä 2 beklädnad -100 poäng
 • Trä 3 montage -100 poäng

Efter avklarad utbildning ges du möjlighet att söka anställning som lärling, lärlingsanställning som byggnadsträarbetare, Länk till annan webbplats.i ett branschföretag. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.

Sidan uppdaterades den 27 mars 2024