Fakta blir utmaningar 2022

Arbetet med att ta fram olika underlag startade i slutet av förra året och pågår fram till att planeringsförutsättningarna är klara i april.

Fakta från olika rapporter och undersökningar samt erfarenheter från uppföljningar ger underlag till utmaningar och möjligheter inför 2023.

Länkar till Omvärldsrapport, Uppföljning av övergripande mål, Enkäter och undersökningar och Befolkningsstatistik, se nedan.

Omvärldsbevakning

Omvärlden är det som händer utanför Luleå kommun som organisation, som vi inte kan påverka men som kan påverka oss. Analysen görs varje år av ett stort antal tjänstepersoner som drar slutsatser och föreslår åtgärder. Varje år publiceras en rapport i början av november.

Läs den senaste omvärldsrapporten.

Uppföljning av övergripande mål

De nio övergripande hållbarhetsmålen till 2040 beslutades av kommunfullmäktige i april 2019 för att visa Luleå kommuns uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2040. Varje år kommenterar denna uppföljning måluppfyllelse till 2040. Uppföljningen är ett underlag för utvecklingsområden för mandatperioden, strategisk plan, budget, verksamhetsplanering med mera.

Varje mål har 8-12 indikatorer som presenteras på hemsidan Uppföljning av övergripande mål, de uppdateras kontinuerligt och en rapport tas ut i november varje år.

Bilden visar symbolerna för alla nio mål, en bedömning av om målet kan nås och vad indikatorernas trender visar.

Bilden visar symbolerna för alla nio mål, en bedömning av om målet kan nås och vad indikatorernas trender visar.

Enkäter och undersökningar

SCB gör en medborgarundersökning varje år. Läs den och andra enkäter och undersökningar om Luleå.

Sidan uppdaterades den 3 februari 2022