Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 i Luleå

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Stöd och material finns

UNDP i Sverige Länk till annan webbplats. har material för att stötta genomförandet av de globala målen.

Luleå har nio mål

Som en del av Luleås arbete har nio övergripande mål tagits fram och kopplingen mellan våra mål och de globala målen har gjorts tydlig. Beslutet togs av kommunfullmäktige i april 2019. Varje år kommer vi att följa utvecklingen Länk till annan webbplats. i förhållande till de nio målen. Då vet vi också om Luleå är på väg att uppfylla sin del av de globala målen.

Följa utvecklingen i världen, Sverige och Luleå

Vill du se hur det går för de globala målen i alla världens länder gå in på SDG-index Länk till annan webbplats. och dashboards Länk till annan webbplats.. SDG är den engelska förkortningen för de globala målen, Sustainable Development Goals. Här kan du se vilket betyg Sveriges utveckling får och jämföra med andra länder.

I Kolada’s jämföraren Länk till annan webbplats. kan alla följa hur det går för Sverige i förhållande till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kolada bygger på offentlig statistik. Där bedöms kommunerna i tre grupper: de 25 % med bäst värde, de 25 % med sämst värde och de 50 % som befinner sig i mitten. Här kan du jämföra Luleå med andra kommuner.

Luleå har valt att arbeta med de globala målen via nio egna övergripande hållbarhetsmål. I våra egna uppföljningar Länk till annan webbplats. kan du se bedömningar av om målen kommer att uppnås.

Sidan uppdaterades den 11 augusti 2023