Foto: Luleå kommun

Styrande dokument

Här hittar du de centrala dokument som är övergripande för Luleå kommun. Det är bland annat dessa centrala dokument som ligger till grund för de kommunala verksamheterna.

Återställ
För mig som medborgare
Återställ
För mig som politiker
Återställ
Policys och riktlinjer