Förhållandet till hållbar utveckling

Genomförandet av Program till Vision Luleå 2040 kommer att påverka den ekologiska, ekonomiska och sociala utvecklingen.

Under programarbetet har därför bedömningar och beskrivningar av konsekvenser gjorts kontinuerligt. Det betyder att de övergripande målen och principerna i dokumentet har tagits fram i en process med hållbarhetsbedömningar i syfte att minimera konsekvenserna. Programmets innehåll ska bidra till en hållbar utveckling i Luleå och till en så stor nytta som möjligt för både enskilda och allmänna intressen.

Arbetet med att genomföra programmet kommer ändå att medföra olika konsekvenser, mestadels positiva men även negativa. För de negativa konsekvenserna beskrivs åtgärder för att minska, mildra och kompensera dem.

Läs mer i konsekvensbeskrivningarna.

Förhållandet till Vision Luleå 2040 och Riktningarna

Visionen (Vision Luleå 2050, numera Vision Luleå 2040) antogs år 2008 för att på allvar växla upp arbetet med att utveckla Luleå. Visionen ger en bild av framtidens samhälle så som vi vill ha det; ett attraktivt och hållbart Luleå. I arbetet med visionen togs vår definition av hållbar utveckling fram:

hållbarhet

Våra långsiktiga strategier för arbetet på väg till visionen kallas Riktningar. De fyra riktningarna visar vad som är avgörande att prioritera halvvägs till visionen. Dessa riktningar antogs år 2011 efter en bred dialog med andra samhällsaktörer.

Riktningarna

  • Stå för öppenhet och mångfald
  • Lyft identiteten som kuststad året runt
  • Ta sats för en ledande nordlig region
  • Bygg för framtiden
riktningar

Sidan uppdaterades den 9 februari 2022