Söka skola

Här hittar du information om hur du ansöker eller byter till kommunal grundskola.

I Luleå kommun finns cirka 30 kommunala grundskolor och några fristående grundskolor. Kommunen erbjuder även

Här kan du hitta mer information om våra kommunala grundskolor.

Du kan även söka statistik om våra skolor i Skolverkets databas Länk till annan webbplats.

Vill du söka skolan som tillhör ditt barns adress kan du ta hjälp av kommunkartan. I Kommunkartan Länk till annan webbplats.hittar du alla grundskolor i Luleå kommun, både kommunala och fristående skolor. Sök på barnets adress i kartan för att se aktuell skola.

Om du är på väg att flytta till Luleå kommun ska du ansöka om skola.

Om barnet ska flytta till Luleå kommun kan kommunen begära in en handling som styrker flytten, till exempel kopia av kvittens från Skatteverket på ändrad folkbokföringsadress.

Vill du byta skola för ditt barn under aktuellt läsår kan du skicka in en ansökan när som helst. Handläggningstiden är cirka 1 månad före önskat startdatum.

Vill du byta skola inför ett nytt läsår bör du skicka in ansökan före 1 april.

Om du flyttar inom Luleå kommun och byter folkbokföringsadress har ditt barn rätt att gå kvar på sin skola. Om du vill att ditt barn ska byta skola måste du ansöka.

Alla skolbyten sker i mån av plats. Om det finns fler sökanden än antal platser så fördelas platserna enligt Luleå kommuns urvalsprinciper för placering i skolan.

Vill du söka en valbar inriktning för ditt barn använder du e-tjänsten Sök skola - ansöka till grundskola Länk till annan webbplats.

Vill du söka en valbar inriktning inför ett nytt läsår bör du skicka in ansökan före 1 april.

Är du folkbokförd i annan kommun kan du söka kommunal grundskola i Luleå kommun.

Innan ditt barn kan få placering i Luleå kommuns grundskola så kommer Luleå kommun kontakta din hemkommun för att få godkänt att ditt barn kan gå skola här.

Är du på väg att flytta till Luleå och har ett barn som går anpassad grundskola i annan kommun så gör du en ansökan i e-tjänsten Sök skola - ansöka till grundskola.

Om du söker en annan skola till ditt barn än barnets anvisningsskola (skolan som hör till området där ni bor) och det innebär extra kostnader för kommunen, så har barnet inte rätt till skolskjuts.

Ansöka till grundskola

För att ansöka krävs e-legitimation.

Om barnet har två vårdnadshavare måste ni båda signera ansökan.

Om du saknar e-legitimation så kontaktar du kundcenter som hjälper dig att ansöka om skola.

Om du eller ditt barn har eller kommer att få skyddade personuppgifter ska du använda denna e-tjänst:

När du har skickat in din ansökan får du ett meddelande med e-post eller sms om att kommunen har tagit emot ditt ärende.

I meddelandet finns en länk till ditt ärende i Luleå kommuns Mina sidor. Via länken kan du se ditt ärende, följa vad som händer och få besked om skolplacering.

Har du gjort ansökan hos kundcenter kommer du att få besked om skolplacering via din e-post. Har du ingen e-post skickas beskedet med post hem till dig.

När du fått besked om skolplacering ska du ansöka om specialkost om ditt barn har behov av det. Tänk på att du behöver göra en ansökan även om ditt barn haft specialkost i sin nuvarande skola.

Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på den önskade skolan, men kommunen kan inte garantera att du får ditt val.

Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelas platserna enligt Luleå kommuns urvalsprinciper för placering i skolan

Om du inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att

  1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet
  2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (till exempel att platserna på skolan räcker inte till)

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Om du fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Läs mer om att överklaga ett beslut om skolplacering

Ansöka till fristående grundskola

Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du den skolan direkt.

Kontakt

Kan du inte logga in eller har frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

Sidan uppdaterades den 15 maj 2024