Kunnan eri hallinnon alat

Luulajan kunnassa on seitsemän eri hallinnonalaa ja heidän palveluksessa on noin 6400 henkilöä. 

Hallinnonalat

  • Kaupungin rakennushallinto
  • Kunnanjohto
  • Lapsi- ja koulutushallinto
  • Kulttuuri- ja  vapaa-ajanhallinto
  • Pelastuspalvelu
  • Sosiaalihallinto
  • Työmarkkinahallinto